Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ruminant besleme ve ruminantlarda görülen beslenmeye bağlı metabolik hastalıklar hakkında bilgi vermek . Bu hastalıkların önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zehra SELÇUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mc Donald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G. 2011. Animal Nutrition. 7 th edition. Pearson, England. www.pearsoned.co.uk. ISBN: 978-1- 4082- 0423- 8. Kellems, R.O., Church, D.C. 2016. Livestock Feeds and Feeding. Çiftlik Hayvanlarının Yemleri ve Beslenmesi. Çeviri Editörleri: Alp, M., Kocabağlı, N. 6. Basımdan çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Mithatpaşa Caddesi, No: 74/4 Kızılay-Ankara. Tel: 0312 418 20 10. Sipariş: siparis@nobelyayin.com. ISBN: 978-605-320-450-3. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçık, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P. 2014. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 6. Baskı. Pozitif, Anadolu Bulvarı 145. Sk. No: 10/19 Yenimahalle/Ankara. Tel: 0312 397 00 31. ISBN: 975-97808-3-8. Batmaz, H., Türkmen, İ.İ., Gümen, A., Aydın, L., Orman, A., Çeçen, G., Keskin, A., Gençoğlu, H., Mecitoğlu, Z. 2015. Sığırlarda Sürü Sağlığı ve Yönetimi. Editör: Batmaz, H. Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Dumlupınar Mah. Atatürk Cad. Yeşiloba Plaza No: 86 Görükle-Bursa. Tel: 0224 223 60 16. e-mail: bilgi@aflaaktuel.com. ISBN: 978-975-253-261-8.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyük ve küçükbaş ruminant besleme, ruminantlarda enerji metabolizması ile ilgili hastalıklar, düşük selüloz alımıya ilgili hastalıklar, mineral metabolizmasıyla ilgili hastalıklar, yemlerdeki antinutrisyonel faktörlere bağlı hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 4 40
10 Tartışma 6 4 24
11 Soru-Yanıt 8 4 32
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda sindirim sistemi ve rumen fermentasyonu
2 Süt ineği besleme
3 Besi sığırı besleme
4 Koyun besleme
5 Keçi besleme
6 Asidoz, alkaloz, timpani
7 Karaciğer apseleri, laminitis
8 Arasınav
9 Yağlı karaciğer sendromu, ketosiz
10 Abomasum deplasmanı, retensiyo sekundinarum
11 Süt humması, çayır tetanisi
12 Enzootik ataksi, beyaz kas hastalığı
13 Meme ödemi, düşük süt yağ sendromu
14 Bitkilerin neden olduğu zehirlenmeler ve metabolik hastalıklar arasındaki ilişki

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507208 Büyük ve küçükbaş ruminant beslemeyi öğrenir
2 1507209 Ruminantlarda beslenme hastalıklarını öğrenir
3 1507210 Beslenme hastalıklarının önlenmesinde dikkat edilecek noktaları öğrenir
4 1507211 Süt ve besi işletmelerinde hayvan besleme açısından kritik günler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek