Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Atların beslenmesini ayrıntıları ile ileri düzeyde öğrenme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilal, T. ve T. Bilal, “Tek Tırnaklıların İç Hastalıkları ve Beslenmesi”, İ.Ü.Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2003. ISBN 975-404-681-6. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., A. Şehu, Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. 2011. Ankara. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., A. Şehu, Yemler , yem hijyeni ve teknolojisi. 2011. Ankara. NRC, Nutrient Requirements of Horses. National Academy Press. Washington, D.C. 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atların verim durumu veya yetiştirme amaçlarına göre beslenmesi anlatılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 18 3 54
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 At sindirim sistemi
2 Atların besin madde ihtiyaçları
3 At beslenmesinde yemler( kaba yemler)
4 At beslenmesinde yemler (konsantre yemler)
5 Tayların beslenmesi 0-6 ay
6 Tayların beslenmesi 12-18 ay
7 Gebe atların beslenmesi ilk 3 ay
8 Ara sınav
9 Atların beslenme hastalıkları (kolik)
10 Atlarda beslenme hastalıkları: ülser, küflü mısır zehirlenmesi
11 Atlarda beslenme hastalıkları: arpalama, beslenmeye bağlı kas ve kemik hastalıkları
12 Yarış atlarının beslenmesi: enerji metabolizması
13 Yarış atlarının beslenmesi: antrenman programı ve besleme, yem katkı maddeleri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302829 Farklı fizyolojik dönemlere, normal, çalışan ve hastalık durumlarına göre atları yeterli ve dengeli beslemeyebilmeyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek