Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVHB651 Rumen Biology  927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ruminantların beslenmesinde oldukça önemli olan rumen(işkembe) ve bağlantılı organların anatomik ve fizyolojik özelliklerini, bunların yemlerle etkileşimini, ve bunların beslenme ve verim üzerindeki sonuçlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P.N.Hobson(Ed.).1988, The Rumen Microbial Ecosystem.Elsevier Applied Science,London and New York. 2. Haresign,W.and D.J.A. Cole (Eds.), 1988,Recent Developments in Ruminant Nutrition 2. Butterworths, London, Boston, Singapore, Sydney, Toronto, Wellington. 3. P.C.Gansworthy and D.J.A. Cole (Eds.), 1996, Recent Developments in Ruminant Nutrition 3. Nottingham University Press,England. 4. D.Giesecke und H.K. Henderickx (Eds.), 1973, Biologie und Biochemie der microbiellen Verdauung. BLV Verlagsgeselshaft,München,Bern,Wien.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

BRumenin anatomi ve fizyolojisi, sindirim kanalında bulunan mikroorganizmalar, rumende besin madde sindirimi, rumende sentez olayları, beslenme hastalıkları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
15 Gösterme 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 6 4 24
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminant ve rumen
2 Rumendeki şartlar(Anaerobiosis)
3 Rumendeki şartlar(Rumende pH)
4 Rumendeki şartlar(Rumen sıvısı tampon özellikleri)
5 Rumendeki şartlar (Oksidasyon redüksiyon potansiyeli)
6 Rumen mikroorganizmaları (Rumen bakterileri)
7 Ara sınav
8 Rumen mikroorganizmaları (protozoa) Rumen mikroorganizmaları(Rumen fungusları)
9 Rumende karbonhidrat metabolizması
10 Rumende karbonhidrat metabolizması ve Rumende protein metabolizması
11 Rumende protein metabolizması
12 Rumende yağ, vitamin ve mineral metabolizması
13 Rumen fermentasyonunun manipulasyonu ve Rumende oluşan sindirim bozuklukları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522580 Rumen ve bağlı organların işlevlerinin öğrenilmesi
2 1522581 Rumen fermentasyonunun öğrenilmesi
3 1522582 Rumen fermentasyonu ve beslenme ilişkisinin öğrenilmesi
4 1522583 Rumen fermentasyonu ve verim ilişkisinin öğrenilmesi
5 1522584 Rumen fermentasyonu ve hayvan sağlığı ilişkisinin öğrenilmesi
6 1522585 Rumen biyolojisi konularında araştırma yapabilmeyi öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek