Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yemlerin ham besin maddeleri analiz yöntemlerinin temel prensiplerinin anlatılması ve uygulamalı olarak analiz metotlarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve sunular. Van Soest, P.J., Robertson, J.D., Lewis, B.A.,1991. Methods for dietary fibre, neutral detergent fibre and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci., 74:3583-3597. AOAC, 2006. Official Methods of Analysis, 18th edn. Association of Official Analytical Chemists, Inc., Arlington, VA.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besin maddeleri analiz metotları : Kuru Madde Analizi Organik Madde Analizi Ham Protein Analizi Ham Yağ Analizi Nötral Deterjan Fiber(NDF) Asit Deterjan Fiber(ADF) Asit Deterjan Lignin (ADL)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
13 Deney 8 60 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 6 6 36
7 Laboratuvar 8 6 48
13 Deney 8 8 64
21 Rapor Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemlerin ham besin maddeleri analizi için hazırlanması Yemlerin kurutulup öğütülmesi Kimyasal analiz laboratuvarı
2 Kuru Madde (KM) Analizi Yemde KM analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
3 Organik Madde(OM) Analizi Yemde OM analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
4 Organik Madde(OM) Analizi Yemde OM analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
5 Ham Protein (HP)Analizi Yemde HP analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
6 Ham Protein (HP) Analizi Yemde HP analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
7 Ham Yağ (HY) Analizi Yemde HY analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
8 Ham Yağ (HY) Analizi Yemde HY analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
9 Nötral Deterjan Fiber(NDF) Analizi Yemde NDF analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
10 Nötral Deterjan Fiber(NDF) Analizi Yemde NDF analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
11 Asit Deterjan Fiber(ADF) Analizi Yemde ADF analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
12 Asit Deterjan Fiber(ADF) Analizi Yemde ADF analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
13 Asit Deterjan Lignin (ADL) Analizi Yemde ADL analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
14 Asit Deterjan Lignin (ADL)Analizi Yemde ADL analizi yapılması Kimyasal analiz laboratuvarı
15 Laboratuvar cihaz, malzeme ve kimyasalların tanıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308072 Yemlerin fiziksel muayenesini yapabilir
2 1308073 -Hayvan beslemede kullanılan yemleri tanır, sınıflandırır ve numune almayı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek