Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Öğrencilerin tez çalışmasını yönlendirmek, bilgilendirmek, danışman öğretim üyesinin bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik, güncel literatür taraması hakkında bilgi kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yay. Dağ., Ankara. 2013 Online kaynaklar, makaleler ve kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler tarafından konuların belirlenmesi, literatür taraması ve araştırılmasının yapılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve rapor haline getirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
9 Problem Çözümü 5 25 1
10 Tartışma 5 25 1
15 Gösterme 5 25 1
34 Okuma 5 25 1
40 Proje Hazırlama 2 50 1
44 Makale Yazma 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzmanlık alan dersi hakkında bilgi verilmesi.
2 Danışman öğretim üyesi bilimsel konular hakkında bilgi ve deneyiminin aktarımı.
3 Danışman öğretim üyesi bilimsel konular hakkında bilgi ve deneyiminin aktarımı.
4 Danışman öğretim üyesi bilimsel konular hakkında bilgi ve deneyiminin aktarımı.
5 Tez çalışmaları hakkında bilgi edinme
6 Tez çalışması hakkında bilgi edinmek.
7 Tez çalışması hakkında bilgi edinmek.
8 Uzmanlık alanı ile ilgili istatistiksel değerlendirme yöntemi
9 Danışman öğretim üyesi bilimsel konular hakkında bilgi ve deneyiminin aktarımı.
10 Alanıyla ilgili güncel literatürü takip edebilme, değerlendirebilme
11 Alanıyla ilgili güncel literatürü takip edebilme ve değerlendirebilme
12 Alanıyla ilgili güncel literatürü takip edebilme ve değerlendirebilme
13 Alanıyla ile ilgili bir bilimsel makale yazma yeteneği
14 Alanıyla ile ilgili bir bilimsel makale yazma yeteneği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519510 Tez döneminde öğrendiği bilgileri değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2 1519511 Tez konusunda güncel literatürü takip edebilme.
3 1519512 Araştırma teknikleri hakkında bilgi edinmek.
4 1519513 Bilimsel bir konuda kaynak taramanın nasıl olacağını hakkında bilgi edinmek
5 1519514 Araştırma sonuçlarını nasıl yayın haline getirildiği hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75093 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 75094 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 75095 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 75096 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 75085 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 75084 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 75086 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 75087 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 76629 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
10 75088 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
11 75089 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
12 75090 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
13 75091 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
14 75092 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 76626 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
16 76627 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
17 76628 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek