Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik Yapı ve Radyoaktif Bozunma
2 İyonlaştırıcı Radyasyonlar
3 İyonlaştırıcı Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi
4 Gama ve X-ışınlarının madde ile etkileşmesi
5 Yüklü Parçacıkların Madde ile etkileşmesi
6 Radyasyon algılama-dozimetri
7 Foton Monte Carlo Simülasyonu
8 Elektron Monte Carlo Simülasyonu
9 Radyasyon dozimetrisinin temel kavramları,
10 Radyasyon dozimetrisinde kullanılan birimler
11 Deneysel dozimetri ve prensipleri,
12 Dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri
13 Dozimetre Çesitleri
14 Dozimetri protokolleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446068 Radyasyonun kaynaklarını ve etkileşimlerini bilir.
2 1446082 Radyasyon dozimetrisinin temel kavramlarını bilir.
3 1446101 Radyasyon dozimetrisinde kullanılan birimleri ve radyasyon dozimetre yöntemlerini bilir.
4 1446131 Deneysel dozimetriyi bilir ve prensiplerini uygular
5 1446150 Dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri bilir ve uygular
6 1446157 Dozimetri protokollerini bilir.
7 1446167 Monte Carlo yöntemini ve MC yöntemi ile doz hesaplamasını bilir.
8 1446178 Soğurulan doz ve doz eşdeğerini hesaplamayı bilir.
9 1446189 Kişisel dozimetreleri kullanım alanlarını bilir. dozimetre nasıl kullanılacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75233 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75234 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75238 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 75239 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 75237 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 75235 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 75240 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 75236 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 76707 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.