Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı X-ışını kullanılarak oluşturulan Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarının yapısını, çalışma prensibini ve inceleme tekniklerini öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercan Tuncel, Klinik ve radyoloji Orhan Oyar, Tıbbi Görüntüleme Fiziği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Röntgen ve BT cihazlarının bileşenleri, çalışma prensipleri, X-ışın tüpünün yapısı, tüpün ısı kapasitesi ve tüp hasarı, ışın sınırlayacı cihazlar, röngen aygıtları, konvansiyonel ve dijital radyografi, mamografi, BT jenerasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntüleme yöntemlerinin ana prensipleri
2 X-ışını cihazı
3 Tüpün ısı kapasitesi ve tüp hasarı
4 X-ışını jeneratörü
5 X-ışını sınırlayacı cihazlar
6 Röntgen çalışma prensipleri
7 Röntgen cihazının bileşenleri
8 Konvansiyonel ve dijital radyografi
9 Mamografide radyografi
10 Ara Sınav
11 BT çalışma prensipleri
12 BT cihazının bölümleri
13 BT jenerasyonlar
14 BT jenerasyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301526 X-ışın tüpünün yapısını öğrenir
2 1301527 Radyografi ve BT cihazının bileşenlerini öğrenir
3 1301528 Radyografi ve BT cihazının çalışma prensiblerini öğrenir
4 1301529 Konvansiyonel ve dijital radyografiyi öğrenir
5 1301530 BT jenerasyonlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek