Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, röntgen fiziği, ultrasonografi fiiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı, ultrasonografik gösterim metotları, ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları, ultrasonografik artefaktlar, biyolojik ölçü ve gözlem araçları,bilgisayarlı tomografi fiziği, manyetik rezonans görüntüleme fiziği, nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği, radyonüklid görüntüleme temelleri, radyasyon dozimetri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Orhan Oyar, Prof. Dr. Ufuk K. Gülsoy, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, SDÜ Tıp Fakültesi,2003. 2. W. R. Hende, E. R. Ritenour, Medical Imaging Physics, Willey-Liss

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Röntgen fiziği, ultrasonografi fiiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı, ultrasonografik gösterim metotları, ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları, ultrasonografik artefaktlar, biyolojik ölçü ve gözlem araçları,bilgisayarlı tomografi fiziği, manyetik rezonans görüntüleme fiziği, nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği, radyonüklid görüntüleme temelleri, radyasyon dozimetri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
14 Gözlem 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Röntgen fiziği
2 Mekanik EM dalgalar ve özellikleri
3 Ultrasonografi fiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı,
4 ultrasonografik gösterim metotları,
5 Ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları,
6 Ultrasonografik artefaktlar
7 Biyolojik ölçü ve gözlem araçları
8 Bilgisayarlı tomografi fiziği,
9 Manyetik rezonans görüntüleme fiziği
10 Nükleer manyetik rezonans (NMR)
11 ARASINAV
12 Nükleer tıp fiziği
13 Radyonüklid görüntüleme temelleri
14 Radyasyon algılama ölçme-dozimetri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448685 Radyasyon kaynaklarını ve bunların görüntülemede nasıl kullanılacağını bilir
2 1448694 Ultrasonografi fiziğini, ultrasonografik aletlerin yapısını, ultrases görüntüleme metotlarını bilir.
3 1448695 Biyolojik ölçü ve gözlem araçlarını, bilgisayarlı tomografi fiziğini ve manyetik rezonans görüntüleme fiziğini bilir.
4 1448717 Nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1448730 Radyasyonun detekte edilmesini ve dozimetriyi bilir.
6 1455137 X ışını artefaktlarını bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek