Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Klinik radyasyon onkolojisinin temel prensipleri, tümörlerin tanı ve tedavi yöntemlerini tanımlamak,değişik kanser türlerinin histopatolojisi, etyolojisi ve klinik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vincent T. DeVita, Jr. Samuel Heltman, Steven A. Rosenberg ‘Cancer Principles and Practice of Oncology. Carlos A. Perez and Luther W. Barday ‘Principles and Practice of Radiation Oncology’ Beahrs OH, Henson D, Hutter RVP ‘American Joint Committee on Cancer: Manual for Staging of Cancer’.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baş-boyun, beyin, ürolojik, pediatrik, akciğer, gastroeintestinal sistem, cilt, meme, jinekolojik, hematolojik ve primeri bilinmeyen tümörler poliklinikleri, klinik uygulamalar, kullanılan protokoller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 5 5 25
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyasyon Onkolojisine giriş ve radyasyon onkolojisi ilkeleri
2 Radyasyon onkolojisi ilkeleri
3 Malign hastalıkların tedavisinde radyoterapi
4 Gastrointestinal tümörlerde radyoterapi
5 Baş-boyun kanserlerinde radyoterapi
6 Genitoüriner sistem kanserlerinde radyoterapi
7 Jinekolojik kanserlerde radyoterapi
8 MSS tümörlerinde radyoterapi
9 VİZE SINAVI
10 Meme kanserinde radyoterapi
11 Akciğer kanserlerinde radyoterapi
12 Kemik tümörlerinde radyoterapi
13 Yumuşak doku tümörlerinde radyoterapi
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508680 Radyasyon onkolojinin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1508681 Radyasyon onkolojisinin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1508682 Kanser etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
4 1508683 Tüm kanser çeşitlerinin epidemiyolojisini bilmek.
5 1508684 Radyasyonun kanser hücreleri üzerinde etki mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1508685 Radyasyonun Karsinojenik ve Terotojenik Etkileri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75233 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75234 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75238 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 75239 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 75237 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 75235 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 75240 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 75236 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 76707 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek