Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD628 Radyoterapi Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Radyoterapi fiziğinin temellerinin kavranması; klinik radyasyon üreticilerini ve radyoterapide kullanılan cihazların çalışma prensiplerini, doz dağılımları, elektron foton ve proton etkileşimlerini ve bunların radyoterapide uygulamaları hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Radyasyon Fiziği dersini almış olmaları önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. M. Khan, J.P Gibbons, The Physics of Radiation Therapy, 5. Ed., LIPPINCOTT WILLIAMS ve WILKINS, 2014, Philadelphia, PA 19103 USA. Yardımcı Kaynaklar: 1. J. S. Lilley, NÜKLEER FİZİK - İlkeler ve Uygulamalar / NUCLEAR PHYSICS - Principles and ApplicationsKrane S. ÇEVİRİ Edit. Abdullah Aydın, İsmail Hakkı Sarpün, Eyyup Tel, Abdullah Kaplan, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 2. Kumaş, Radyasyon Fiziği ve Tıbbi Uygulamaları, Palme Yayıncılık, 2007, Ankara 3. 1. S. Krane, Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nükleer dönüşümler, x-ışını üretimi, klinik radyasyon üreticileri, iyonlaştırıcı radyasyon etkileşimleri, iyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri x-ışını demetinin karakteristikleri, soğurulan dozun ölçümü, doz dağılımı ve saçılma analizi, dozimetrik hesaplamalar, izodoz dağılımları, heterojenite düzeltmeleri, Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri, Üç Boyutlu Konformal Radyasyon Tedavisi, Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi, Stereotaktik Radyoterapi, Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi, Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi, Dozimetri ve Tedavi Planlaması, İntravasküler Brakiterapi, Görüntü Kılavuzlu Radyasyon Tedavisi, Proton Işın Tedavisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
14 Gözlem 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 10 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MADDENİN YAPISI ve Nükleer dönüşümler
2 x-ışını üretimi-klinik radyasyon üreticileri
3 iyonlaştırıcı radyasyon etkileşimleri iyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri
4 x-ışını demetinin karakteristikleri
5 soğurulan doz ölçümü doz dağılımı ve saçılma analizi dozimetrik hesaplamalar
6 ara sınav
7 izodoz dağılımları
8 heterojenite düzeltmeleri, tedavi hazırlığı
9 Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri
10 Üç Boyutlu Konformal Radyasyon Tedavisi
11 Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi Stereotaktik Radyoterapi ve Radyocerrahi Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi
12 Prostat İmplantları: Teknik, Dozimetri ve Tedavi Planlaması İntravasküler Brakiterapi
13 tedavi planlaması 1: tedavi planlaması 2: hasta bilgisi, Tedavi Planlaması III:Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri Üç Boyutlu Konformal Radyasyon Tedavisi Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Terapisi Stereotaktik Radyoterapi ve Radyocerrahi Stereotaktik Vücut Radyasyon Tedavisi Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi Prostat İmplantları: Teknik, Dozimetri ve Tedavi Planlaması İntravasküler Brakiterapi
14 Görüntü Kılavuzlu Radyasyon Tedavisi Proton Işın Tedavisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280744 Radyoterapi için gerekli olan temel fizik kuramlarını kavrar
2 1280745 Radyoterapi de kullanılan radyasyonun nasıl elde edildiğini, ölçüldüğünü ve kullanıldığını öğrenir,
3 1280746 Boyutlu ve konvansiyonel tedavi planlamalarını kavrar, Dozimetrik hesap ve ölçüm metotlarını kavrar.
4 1280747 İzodoz dağılımları hakkında bilgi sahibi olur
5 1280748 Heterojenite düzeltmeleri, tedavi hazırlığı hakkında bilgi sahibi olur
6 1280749 Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birlenşim Problemleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek