Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Programlamaya dair temel kavramları vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Erhan ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"The Ruby Programming Language", By David Flanagan, Yukihiro Matsumoto, O'reilly, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişken kavramı, İşlev tanımlama, Yineleme, Kontrol yapıları, Dizgiler, Dosya giriş ve çıkış işlemleri, Modüler programlama, Özyineleme, Sözlük yapıları, Sınıf ve Soyut Veri Türü tasarlama, istisna idaresi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 5 30 1
22 Proje Hazırlama 1 35 1
23 Proje Sunma 1 35 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 7 7
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Merhaba Dünya
2 Değişkenler Değişkenler
3 İşlevler İşlevler
4 Yineleme Yineleme
5 Değer üreten işlevler Değer üreten işlevler
6 Yineleme Yineleme
7 Dizgi Dizgi
8 Örnek çalışma Örnek çalışma
9 Ara sınav Ara sınav
10 Modül Modül
11 Özyineleme Özyineleme
12 Sözlük Sözlük
13 Sınıf Sınıf
14 İstisna İstisna

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509017 Problem çözmede algoritmik düşünebilme yetisi kazandırma
2 1509018 Temel kavramlar arasındaki benzerlik ve ayrımları kavramak ve ayırt edebilme
3 1509019 Programı modüler tasarlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75233 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75234 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75238 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 75239 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 75237 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 75235 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 75240 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 75236 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 76707 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 5 5 1
2 4 4 5 5 4 5 5 5 1
3 4 4 5 5 4 5 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek