Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD608 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

MR görüntüleme fiziği ve uygulamalarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muzaffer ELMALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Radiologic Science for Technologists, Stewart C.Bushong 2-Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel İlkeler, Prof. Dr. H.Barış Diren 3-Manyetik Rezonas Görüntüleme, Orhan Konez 4-MR El Kitabı, Muhammed Elmaoğlu, Azim Çelik, Nobel yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

MR görüntüleme fizik prensipler MR cihazının bileşenleri MR görüntülemede sekanslar ve klinik uygulamaları MR görüntülemede güvenlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atom çekirdeğinin yapısı, manyetizma ve rezonas nedir?
2 Protonların spin ve precission hareketi, Larmor frekansı
3 MR cihazının bileşenleri
4 MR da sinyal oluşumu,T1 ve T2 relaksasyon süreleri
5 TR,TE,FA nedir, Tve T2 ağırlıklı görüntü nasıl elde edilir
6 MRG de sinyal kodlama, k sapace
7 Temel sekanslar
8 MR da görüntüye etki eden faktörler ve kontrolü
9 MR anjiyografi
10 MR spektroskopi
11 MR diffüzyon, diffüzyon tensor
12 Artefaktlar
13 MR yan ekileri ve güvenlik
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120279 1191417 MR görüntüleme fizik prensipleri
120280 1198236 MR cihazının öğrenilmesi
120281 1198869 MR görüntülemenin uygulama alanları
120282 1205322 MR Sekanslarının özellikleri
120283 1207205 MR yan etki ve güvenlik prensipleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.