Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD616 Tıbbi Bilişim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tıp alanında kullanılan bilişim sistemler ve bunların teknolojik altyapılarıyla standartlarını ayırt edebilme, hasta tanıma elemanlarını ve arşivleme programlarını kullanarak veri girebilme bilgi ve becerilerinin kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BAYHAN Ö., Teletıp Sistemleri ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gebze 2001.2. DİZDAR N., Hastane Bilgi Sistemleri Nasıl Başarısız Olur?, Tıp Bilişimi Kongresi Antalya, Kasım 2005.3. MUSOĞLU E., Sağlıkta Tıp Bilişiminin Önemi ve Dünyada Son Durum, Tıp Bilişimi Güz Okulu, 2003.4. SAKA O., Tıp Bilişimine Giriş, Tıp Bilişimi Güz Okulu, 2003.5. SİNCAN M., Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İçin Bilişim Rehberi, STED, Aralık 2000.6. TURGAY T, Ayırdedici Kişisel Sağlık Bilgilerinin Mahremiyeti, Gizliliği, Güvenliği7. Türkiye Bilişim Şurası Final Raporu, Nisan 2004.8. Tubitak Vizyon 20239. YARDIMSEVER M., Hastane Bilgi Sistemleri ve Mimarileri, Tıp Bilişimi Güz Okulu, 2003.10. e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, (2003 – 2004)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık bilgi sistemleri, tıp bilişimi, sağlık bilgi standartlar, hastane yönetim sistemi, biyometri, sağlık kayıtları, e-sağlık, arşivleme sistermleri, veri sıkıştırma teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Bilgi Sistemleri - Giriş
2 Tıp Bilişimi
3 Sağlık Bilgi Standartları
4 e-Sağlık Sistemleri ve Hastane Yönetim Sistemleri
5 Elektronik Sağlık Kayıtları
6 Biyometri
7 Elektronik Sağlık Kartları
8 Arşivleme Sistemleri - Giriş
9 PACS sunucuları
10 DICOM formatı
11 Veri sıkıştırma teknikleri
12 . Teletıp
13 Sanal Hasta(ne)
14 Biyotelemetri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123950 1209699 Bilişimin tıp alanında kullanım alanlarını bilmek
123951 1210928 Tıp bilişimi alanındaki temel kavramları tanımlayabilme
123952 1191576 Tıp bilişimi alanındaki bilgi kaynaklarına ulaşabilme
123953 1191828 Farklı tipteki medikal verileri bilgisayar ortamında analiz edebilme
123954 1207811 Tıp bilişimi alanındaki veri sistemlerini, sağlık kartlarını, sağlık standarlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.