Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları
2 Nükleer bozunum ve radyoaktivite
3 Doğal ve yapay radyasyon kaynakları
4 Alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu,
5 x-ışınları, x-ışınları üretimi
6 Radyoaktif seviyelerin dönüşümü ve auger elektronları
7 Nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar
8 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşimi
9 Parçacık radyasyonun madde ile etkileşimi
10 Ara sınav
11 Yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi
12 Radyasyon etkileşmesinde enerji kaybı mekanizmaları
13 Foton ve nötronların madde ile etkileşimi
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509012 Atomun yapısını, nükleer yapıyı ve çekirdek fiziğinin temel kavramlarını bilir.
2 1509013 Atomun yapısını, nükleer yapıyı ve çekirdek fiziğinin temel kavramlarını bilir.
3 1509014 Alfa bozunumunu, beta bozunumunu, gama bozunumunu, x-ışınları ve x-ışınları üretimini bilir.
4 1509015 Radyasyonun madde ile etkileşimini ve etkileşme tesir kesitlerini bilir.
5 1509016 Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimini ve enerji kaybı mekanizmaları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75233 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75234 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75238 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 75239 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 75237 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 75235 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 75240 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 75236 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 76707 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.