Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Dil Portfolyosu A.1 Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca: - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K.1 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch. Hueber Verlag K. 2 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Arbeitsbuch. Hueber Verlag / Kitabın CD leri ve Audio ses dosyaları. Kıtabın web sayfası: www.hueber.de Sözlükler Langenscheidt Online sözlükler Langenscheidt.de Duden.de

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Almanca dil bilgisi kuralları ve telaffuz şekilleri aktarılacaktır. Öğrencilerle işlenecek bu dersin içeriğinde Alfabe Tanıtım, Kelime Bilgisi, Kelimeleri Okuma ve Heceleme, Cümle Yapısı, Olumlu ve Olumsuz Cümleler, Sayılar, Saatler, Günler, Aylar ve Mevsimler, Cümle Öğeleri (Özne, Yüklem ve Tümleç), Fiil Çekimleri (Düzenli ve Düzensiz Fiiller) ile Tekil ve Çoğul konuları işlenecektir. Yazma ve Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Selamlaşmak, kendini ve başkasını tanıtmak 2.Adını ve ülkesini sormak Türkçe Lek 1.mp4
Menschen A1.1 Lektion 1.docx
2 1. Alfabe ve “olmak” “gelmek” “adı olmak”fiilleri çekimi 2. Basit cümle 3.Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L01_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
MenschenA1.1 Lektion 1 Aufgabe 1.docx
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
3 1. “yapmak, çalışmak, ikamet etmek” ve sahip olmak fiilleri çekimi 2. Meslekler- “olarak—de -da, yanında,-de -da-içinde” edatları Türkçe Lektion 2.mp4
Menschen A1.1 Lektion 2.docx
4 Konuşma becerisi Türkçe 341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
Menschen A1.1 Lektion 2 Aufgabe 2.docx
5 1.Olumsuzluk sözcüğü “ değil” 2. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
6 1. Ses dosyası 2.Film Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_04.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_05.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L02_Im_Rhythmus_sprechen.mp3
7 1. İyelik zamiri “benim-senin” 2. “Evet-hayır-bilakis” soruları 3. Soru zamirli sorular ve cevap ifadeleri Türkçe Menschen A1.1 Lektion 3.docx
Asenkron Lektion 3.mp4
8 1. Ses değişimi olan fiil çekimleri -örnek “konuşmak”fiili 2. Aile-“hangi” soru zamiri 3. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe Ekran görüntüsü 2020-11-21 223042.png
Ekran görüntüsü 2020-11-21 223203.png
9 Ara Sınav
10 1. Fiyat sorma ve cevap verme (Wie viel kostet denn der Tisch?) 2.Sıfatlar 3. Belirli Artıkel der,die,das ve şahıs zamirleri er,sie,es. 4.Sayılar (100 -1000 000 ) Türkçe Lektion 4.mp4
Menschen A1.1 Lektion 4.docx
11 1. Alıştırma Kitabı 2. Ses dosyaları-Film 3. Örnek alıştırmalar Türkçe MenschenA1.1 Lektion 4 Aufgabe 4.docx
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
12 1.Belirsiz Artikel -ein-ve olumsuzluk kelimesi -kein- 2. Nesneleri tanımlama 3.Resmi evrak doldurma 4.Internetten alışveriş Türkçe https://avys.omu.edu.tr/video/2/190137
Menschen A1.1 Lektion 5.docx
13 1.Dinleme – Ses dosyaları-Konuşma çalışmaları 2. Alıştırma kitabı 3. Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe 341901_L05_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
Menschen A1.1 Lektion 5 Aufgabe 5.docx
14 1.Belirsiz Artikel “bir” ve olumsuzu 2.Tekil çoğul artikel 3.Tekil çoğul isimler Türkçe MENSCHEN A1.1. LEKTION 6..docx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197789
15 1. Dinleme-Ses dosyaları-Konuşma çalışması 2. Alıştırma kitabı 3.Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe 341901_L06_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
https://avys.omu.edu.tr/video/2/202464

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1815181 Alanında yeterli olacak düzeyde ( Avrupa Dil Portfolyosu A1 düzeyi) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1815182 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1815178 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1815180 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1815183 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1815179 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme