Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT603 Solunum Sistemi Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Solunum Sisteminin İşleyişini Kavratmak

Ön Koşul Dersleri

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 O2 değişimi • Havadan kana • Kandan hücrelere • CO2 değişimi • Hücrelerden kana • Kandan havaya • Kan pH’sının düzenlenmesi • Ses çıkartma
2 TEMEL GAZ KANUNLARI • Gazlar, sıkışabilirler. • Basınç farkı yönünde akarlar. • Direnç artarsa akış azalır. • “Hava”, bağımsız olarak difüze olan gazların bir karışımıdır. • Her bir gazın karışım içinde miktarına bağlı bir “kısmî basıncı” (Pgaz) vardır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307150 Solunum Sistemi: Genel Bakış
2 1307153 Solunum Sistemi Ne İş Yapar?
3 1307162 Hava Yolları: Dışarıdan Alveollere Havanın Taşınımı
4 1307163 Hava Yolları: Dışarıdan Alveollere Havanın Taşınımı
5 1307169 Başlıca Gaz Kanunları
6 1307178 Gazların Çözünürlüğü ve Kısmi Basınç Kavramı
7 1307212 Havalanma (Ventilasyon) Mekaniği
8 1307217 Havalanma (Ventilasyon) – Diyaframın Rolü
9 1307224 Vize Sınavı
10 1307239 Havalanma (Ventilasyon) –Nefes Döngüsü
11 1307246 Akciğerde Hacim Uyumu (Komplians)
12 1307252 Akciğerlerde Gaz Değişiminin İlkeleri
13 1307253 Akciğerlerde Gaz Değişiminin İlkeleri
14 1307254 Final Sınavı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.