Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT606 Solunum Hastalıklarının Radyolojik ve Laboratuvar Değerlendirme Metodları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, solunum hastalarının değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik ve laboratuvar metodları konusunda bilgi sahibi olması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Atilla Güven ATICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akciğer Hastalıkları. Editör: Prof. Dr. Orhan Arseven. İ.Ü. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002. Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta. Göğüs Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, 2001. Wallace T. Miller. Radiographic Evaluation of the Chest. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 455-509. Prabodh K. Gupta _ Zubair W. Baloch . Pulmonary Cytopathology. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 511-532 Aalpen A. Patel _ Scott O. Trerotola . Interventional Radiology in the Thorax: Nonvascular and Vascular Applications. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 533-545 Abass Alavi _ Daniel Worsley _ Ghassan El-Haddad . Scintigraphic Evaluation of Pulmonary Disease. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 547-566 Michael A. Grippi _ Gregory Tino. Pulmonary Function Testing. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 567-609 Karl T. Weber _ Ahmad Munir . Principles and Applications of Cardiopulmonary Exercise Testing. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 611-628 Anil Vachani _ Luis Seijo _ Michael Unger _ Daniel Sterman . Bronchoscopy, Transthoracic Needle Aspiration, and Related Procedures. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 629-648 Larry R. Kaiser . Thoracoscopy. In: Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders Fourth Edition (Eds: Alfred P. Fishman, Jack A. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack). 2008;1: 649-661

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyolojik tanı yöntemleri, akciğer fonksiyon testleri, arter kan gazları, balgam incelemeleri, hemodinamik değerlendirmeler, invazif tanı yöntemleri konusunda genel bilgiler.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 4 4
24 Seminer 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
48 Sözlü Sınav 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Direkt göğüs radyografileri
2 Göğüs Tomografisi
3 Manyetik rezonans görüntüleme
4 Radyoskopi (Floroskopi)
5 Ultrasonografi
6 Pulmoner anjiyografi
7 Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi
8 Bronkografi
9 VİZE SINAVI
10 Akciğer fonksiyon testleri
11 Arter kan gazları
12 Balgam incelemeleri
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95181 1158726 Radyolojik tanı yöntemlerini söyleyebilmeli
95182 1168519 Akciğer fonksiyon testlerini açıklayabilmeli
95183 1175769 Arter kan gazları neleri gösterir söyleyebilmeli
95184 1180262 Balgam incelemeleri ne için yapılır söyleyebilmeli
95185 1169942 Hemodinamik değerlendirmeler ne için yapılır söyleyebilmeli
95771 1174117 İnvazif tanı yöntemlerini söyleyebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.