Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT610 Sindirim Sistemi ve Pulmoner Rehabilitasyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, sindiirm sistemi cerrahisi öncesi ve sonrasında pulmoner rehabilitasyon endikasyonarını,tekniklerini,kontraendikasyonları ve komplikasyonları anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özoagus hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi . Ed:Mustafa Yüksel , Ahmet Başoğlu İstanbul 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sindirim sistemi cerrahisi öncesi preoperatif- postoperatif pumoner rehabilitasyon .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 15 5 75
10 Tartışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özofagus anatomisi
2 Özofagus cerrahisi öncesi hazırlık
3 Laparatomi sonrası pulmoner rehabilitasyon
4 Özofagus cerrahi hastalıkları ve tedavi yöntemleri
5 Sindirim sistemi patolojilerinin solunuma etkileri
6 Özofagus cerrahisi sonrası pulmoner komplikasyonlar ve rehabilitasyonu
7 Sindirim Sistemi Anatomisi
8 Sindirim sistemi ve pulmoner sistem
9 Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme
10 Solunum egzersizleri
11 Solunum Fonksiyon Testleri
12 Pulmoner Rehabilitasyonda Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri
13 Pulmoner Rehabilitasyonda Vücut Mekanikleri
14 Pulmoner Rehabilitasyonda Enerji koruma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523631 Özofagus cerrahi anatomisini bilmeli ,ana hatları ile açıklayabilmeli
2 1523632 Özofagus cerrahisi öncesi hasta hazırlığını bilmeli
3 1523629 Özofagus cerrahisi öncesi pulmoner rehabiltasyon ve hasta eğitimini bilmeli
4 1523630 Özofagus cerrahisi sonrası kardiopulmoner rehabilitasyon endikasyonlarını ve neden önmeli olduğunu bilmeli ve açıklayabilmeli
5 1523633 Özofagus cerrahisi sonrası pulmoner rehabilitasyon kontraendikasyonlarını ve komplikasyonları bilmeli acil durum yönetimini yapabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75241 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 75242 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 75243 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 75244 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 75245 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 75246 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 75248 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 75247 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 75250 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 75249 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 75252 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 75251 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 75254 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 75253 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek