Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT611 Anastezik Maddelerin Solunuma Etkisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Anestezik maddeler ve bu maddelerin solunum fonksiyonları üzerinde etkisinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Literatür taraması

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anestezik maddeler ve solunum

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
22 Proje Hazırlama 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PERİOPERATİF DÖNEMDE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
2 PERİOPERATİF DÖNEMDE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
3 Genel Anestezi Genel Anestezi
4 GENEL ANESTEZİNİN EVRELERİ
5 ANESTEZİDEN UYANMA ANESTEZİDEN UYANMA
6 İNHALASYON ANESTEZİSİ UYGULAMA TEKNİKLERİ İNHALASYON ANESTEZİSİ UYGULAMA TEKNİKLERİ
7 İNHALASYON ANESTEZİSİ UYGULAMA TEKNİKLERİ İNHALASYON ANESTEZİSİ UYGULAMA TEKNİKLERİ
8 GAZ YASALARI GAZ YASALARI
9 Ara sınav
10 anestezik madde çeşitleri ve endikasyonları anestezik madde çeşitleri ve endikasyonları
11 anestezik madde çeşitleri ve kontrendikasyonları anestezik madde çeşitleri ve kontrendikasyonları
12 Anestezi sonrası solunumun değerlendirilmesi Anestezi sonrası solunumun değerlendirilmesi
13 Anestezi sonrası solunum egzersizleri Anestezi sonrası solunum egzersizleri
14 Anestezi sonrası solunum egzersizleri Anestezi sonrası solunum egzersizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523228 Anestezik maddeleri sınıflandırır.
2 1523229 Solunum ve solunumu etkileyen faktörleri bilir.
3 1523230 Anestezik maddelerin solunum fonksiyonları üzerine etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75241 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 75242 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 75243 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 75244 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 75245 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 75246 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 75248 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 75247 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 75250 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 75249 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 75252 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 75251 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 75254 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 75253 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4
2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4
3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek