Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İş Hukuku ile ilgili temel bilgileri kavratmak; iş hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası sorunları ve çözüm yollarını irdeleyebilme yetisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 3. Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun amacı ve bölümleri 2- İş hukuku kavramı ve tarihsel gelişimi, 3- İş hukukunun kaynakları, 4- İş hukukunun temel kavramları, 5- Bireysel iş sözleşmesi, 6- Toplu iş hukuku,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 10 10
24 Seminer 1 30 30
27 Makale Yazma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun ve iş hukukunun amacı ve önemi, kapsamı Ders kitabı
2 İş hukukunun tarihsel gelişumi Ders kitabı
3 İş hukukunun özellikleri Ders kitabı
4 İş hukukunun kaynakları Ders kitabı
5 İş hukukunun temel kavramları Ders kitabı
6 Bireysel iş hukuku: İş sözleşmesi, Ders kitabı
7 Ücret ve türleri Ders kitabı
8 ARA SINAV Ders kitabı
9 Çalışma süreleri Ders kitabı
10 Dinlenme süreleri Ders kitabı
11 İş sağlığı ve güvenliği Ders kitabı
12 Toplu iş hukuku: Sendika ve konfederasyon kavramı ve türleri Ders kitabı
13 Sendika türleri; sendika ve konfederasyonların organları, üyelik, gelir ve giderleri Ders kitabı
14 Toplu iş sözleşmesi hukuku Ders kitabı
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472074 İş hukukunun amacını, özelliklerini ve önemini açıklayabilir.
2 1472075 İş hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilir.
3 1472076 İş hukukunun kaynaklarını sayabilir ve açıklayabilir.
4 1472077 İş hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilir.
5 1472078 İş sözleşmesinin tanımını, unsurlarını, özelliklerini ve türlerini sayıp açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75264 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75265 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75260 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75263 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75261 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75262 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75255 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75256 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75257 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75258 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75259 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3
2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3
3 3 4 2 5 3 2 3 4 2 3 3
4 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3
5 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek