Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL602 İleri Beslenme II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Besinlerin besin öğesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulamalarının yapılmasıdır. Türk ve dünya mutfaklarının özellikleri; beslenme ile ilgili bazı hastalıklar; farklı fizyolojik dönemlerin beslenme özelliklerinin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. Beslenme. Hatipoğlu yayınevi, Ankara 2008. Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoglu Yayınevi, Ankara 2008. Coulston AM, Boushey CJ. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2nd ed. Elsevier Academic Press, USA 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diyet posası, probiotikler, genetik, bağışıklık, inflamasyon ve beslenme ilişkilerini,çocuk ve adolesanların yaşlıların beslenmesini öğrenmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diyet posası ve sağlık önemi, probiotikler PROBİOTİCS.pdf
2 VİTAMİN VE MİNERALLER vitamin mineral 2.pdf
3 VİTAMİN VE MİNERALLER vitamin mineral 3.pdf
4 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 4.pdf
5 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 5.pdf
6 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 6.pdf
7 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 7.pdf
8 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 8.pdf
9 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 9.pdf
10 Ara sınav
11 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 11.pdf
12 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 12.pdf
13 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 10.pdf
14 VİTAMİN VE MİNERALLER vit min 10.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474177 Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması aşamalarında besin değerini koruma yöntemlerini bilir.
2 1474178 Dünya mutfakların temel özelliklerini bilir.
3 1474179 Çeşitli fizyolojik dönemlerde sağlığın korunması ve geliştirilmesine beslenmenin rolünü bilir ve topluma öneriler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75280 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 75281 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 75282 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 75283 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 75284 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 75285 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 75286 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 75289 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 75302 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
10 75288 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
11 75301 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
12 75287 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
13 75300 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
14 75292 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
15 75291 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
16 75290 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
17 75295 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
18 75294 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
19 75293 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
20 75299 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
21 75298 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
22 75297 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
23 75296 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
2 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4
3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek