Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL603 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması konularını öğrenmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Baysal A.ve ark., Diyet El Kitabı, Yenilenmiş 3. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1999. 2)Langseth,L., Nutritional Epidemiology Possibilities and Limitations, ILSI EUROPE CONCIS1. E MONOGRAPH SERIES, ILSI Europe, 1993 3)Bertan, M., Enünlü, T., Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı, DSÖ, HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 90/51, Ankara, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Beslenme durumunun saptanmasının önemi, tıbbi öykü /anamnez alma; Besin tüketiminin saptanması yöntemleri;Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan tarama testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
8 Rehberli Problem Çözümü 12 4 48
24 Seminer 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisine giriş
2 toplumda beslenme durumunun saptanması
3 antropometri
4 antropometri
5 besin tüketim anketleri
6 24 saatlik besin tüketim anketleri hastalağıa özgü besin tüketim anketleri alımı
7 beslenme durumunun saptanması biyofizik ve biyokimyasal
8 vize
9 sağlık istatistikleri araştırma yöntemleri çalışma verilerini değerlendirme ve genel epidemiyoloji
10 beslenme politikaları
11 ülkemizde beslenme polikikaları besin güvenliği çeşitli yasalar
12 antropometri verileri
13 pratikleri uygulama
14 ödev ve uygulama tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90674 1181025 Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi ile beslenme durumunun saptanması yöntemlerini öğrenip açıklayabilir.
90675 1182842 Bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek ve bu konularda bilgi ve beceri kazanır.
90676 1190349 Beslenme durumunu saptama yöntemlerini bilir
90677 1194804 Biyomarkerları, Biyokimyasal ve hematolojik yöntemleri bilir.
90678 1178511 Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızlarını bilir
90679 1188275 Besin tüketim araştırmaları yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
90674 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5
90675 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4
90676 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 5
90677 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3
90678