Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL605 Bebek ve Çocuk Beslenmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gebelik, emziklilik dönemlerinde besin gereksinmesi, bu dönemde sık rastlanılan beslenme sorunları; annenin beslenmesinin mental gelişime etkisi; yeni doğan, prematüre, süt çocuğu, okul öncesi, okul çağı ve adölesanların özellikleri, besin gereksinimleri; büyümenin değerlendirilmesi, anne sütünün önemi ve özellikleri; çocuk mamaları ve özellikleri; çocukluk ve adölesan çağı beslenme sorunları ve diyet tedavisi; malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, bebek ve küçük çocuklarda beslenme desteğinin temel ilkelerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aliye Özenoğlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köksal G, Gökmen Özel H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Hatipoğlu Yayınevi 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Gebelik, emziklilik dönemlerinde besin gereksinmesi, bu dönemde sık rastlanılan beslenme sorunları; annenin beslenmesinin mental gelişime etkisi; yeni doğan, prematüre, süt çocuğu, okul öncesi, okul çağı ve adölesanların özellikleri, besin gereksinimleri; büyümenin değerlendirilmesi, anne sütünün önemi ve özellikleri; çocuk mamaları ve özellikleri; çocukluk ve adölesan çağı beslenme sorunları ve diyet tedavisi; malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, bebek ve küçük çocuklarda beslenme desteğinin temel ilkeleri diyet örnekleri ile uygulamalı olarak işlenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 13 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 12 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 12 3 36
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gebelikte beslenmenin anne ve bebek sağlığı bakımından önemi, gebelik fizyolojisi, bu dönemde sık rastlanan sorunlar, gebelikte enerji ve besin ögeleri gereksinimleri, beslenme ilkeleri
2 Emziklilik fizyolojisi, sorunları, süt salgılanması, emzirme etki eden etmenler, emziklilikte enerji ve besin ögeleri gereksinimleri, beslenme ilkeleri
3 Anne sütünün özellikleri, 0-1 yaş grubu çocukların sindirim sistemi özellikleri
4 0-1 yaş grubu çocuklarda ek besinlere başlama ve besin hazırlama ilkeleri. Bebek formulaları ve özellikleri
5 Büyüme ve gelişmenin izlenmesi. Beslenme ve Mental gelişim
6 0-1 yaş çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerine uygun Formula ve doğal besinlerle menü planlama
7 Okul öncesi dönem, 1-5 yaş çocuğun beslenmesi. Okul öncesi çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerine uygun menü planlama
8 Okul çağı çocukların beslenmesi. okul çağı çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerine uygun menü planlama
9 Adolesanların fizyolojik özellikleri, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, sosyal çevre akran grubun beslenmeleri üzerine etkileri
10 Ara sınav
11 Prematüre bebeklerin özellikleri, gereksinimleri ve beslenme ilkeleri. Prematüre bebek formulaları ve özellikleri
12 Vaka çalışmaları ve rapor hazırlama
13 Çocukluk çağı şişmanlığı nedenleri, komplikasyonları ve tedavisi
14 Vaka çalışmaları ve rapor hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11022 1245135 Gebe ve emziklilik döneminin besin gereksinimlerini bilir ve bireye özgü beslenme önerileri geliştirebilir.
11312 1245136 Okul öncesi ve okul çağı çocukların besin gereksinmelerini bilir. Çocuğa özgü bireysel beslenme önerileri yapabilir. Büyümesini değerlendirmeyi bilir.
19564 1245134 0-1 yaş döneminin fizyolojik özelliklerini tanır. Bebeğin sindirim sistemine uygun beslenme şekillerini bilir. Doğal, yapay ve karışık beslenmenin esaslarını bilir ve yerinde uygular.
26001 1245138 Adolesan döneminin enerji ve besin ögesi gereksinimlerini bilir ve bireye uygun menü planlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
11022 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
11312 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5
19564 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
26001 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek