Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL606 Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bireyin beslenme durumunun değerlendirilmesi, besin gereksinmesinin saptanması, vücut ağırlığının kontrolü ve çeşitli hastalıkların diyet tedavileri hakkında bilgi sahibi olunması ve diyet uygulamaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoğlu yayınevi, 5. baskı.Ankara 2008 Boushey C et al. Nutrition in the Prevention and Treatment of diseases. Elsevier Press. 2nd ed. USA 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 85 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 20 1
42 Seminer 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
24 Seminer 4 5 20
54 Ev Ödevi 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diyet planlama ilkeleri, besin gereksinmesinin saptanması
2 Beslenme durumunun değerlendirilmesi yöntemleri; besin tüketim sıklığı, biyokimyasal ve antropometrik yöntemler
3 Şişmanlığın prevalansı, etiyolojisi ve tedavi yöntemleri
4 Beden ağırlığının denetimi; vücut bileşimi, ağırlığın nörohormonal regülasyonu
5 Zayıflık; değerlendirilme yöntemleri, nedenleri, beslenme tedavisi
6 Vaka örnekleri üzerinde diyet hesaplamaları
7 Beslenme durumunun taranması, kullanılan yöntemler
8 Diyabet; tanımı, nedenleri, sıklığı, tipleri, tanı yöntemleri
9 Gestasyonel Diyabetin diyet tedavisi
10 Ara sınav
11 Tip 1 diyabetin diyet tedavisi
12 Tip 2 diyabetin diyet tedavisi
13 Metabolik sendrom, tanı kriterleri, etyolojisi, prevalansı, tedavisi
14 Yeme bozuklukları; tanımı, sıklığı, etiyolojisi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193830 Beslenme durumunu değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
2 1185061 Vücut bileşimini bilir, ağırlığın değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri tanır.
3 1185203 Şişmanlık ve zayıflığın nedenlerini, tiplerini ve beslenme tedavilerini bilir ve uygular.
4 1186984 Diyabetin tipleri, nedenleri, tanı yöntemleri ve diyet tedavisini bilir ve uygular.
5 1192056 Sindirim sistemi hastalıklarını tanır. Belirtileri, nedenleri, beslenme tedavilerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4
5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek