Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL607 Beslenme Hastalıklarının Patofizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Beslenme ile ilişkili hastalıkları tanımak, tanısında kullanılan yeni yöntemleri ve tedavisinde kullanılan yeni yaklaşımlarını öğrenmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ramis ÇOLAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beslenme. Baysal A., Hatiboğlu Press, 9th Ed, Ankara,2002 Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı, Hatiboğlu, Yenilenmiş 5. baskı, Ankara, 2008

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beslenme hastalıklarının patofizyolojisini, risk faktörleri; etiyolojisi; klinik belirtileri; komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemleri; tedavide beslenmenin önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diyet planlama ilkeleri, besin gereksinmesinin saptanması
2 Beslenme durumunun değerlendirilmesi yöntemleri; besin tüketim sıklığı, biyokimyasal ve antropometrik yöntemler
3 Şişmanlığın prevalansı, etiyolojisi ve tedavi yöntemleri
4 Beden ağırlığının denetimi; vücut bileşimi, ağırlığın nörohormonal regülasyonu
5 Zayıflık; değerlendirilme yöntemleri, nedenleri, beslenme tedavisi
6 Beslenme durumunun taranması, kullanılan yöntemler
7 Diyabet; tanımı, nedenleri, sıklığı, tipleri, tanı yöntemleri
8 Gestasyonel Diyabetin diyet tedavisi
9 Ara Sınav
10 Tip 1 diyabetin diyet tedavisi
11 Tip 2 diyabetin diyet tedavisi
12 Metabolik sendrom, tanı kriterleri, etyolojisi, prevalansı, tedavisi
13 Yeme bozuklukları; tanımı, sıklığı, etiyolojisi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251455 Beslenme ile ilişkili hastalıkları öğrenir.
2 1251456 Hastalıkların patofizyolojisini, risk faktörlerini ve etiyolojisini öğrenir.
3 1251457 Komplikasyonlara yönelik tedavi yöntemleri ve tedavide beslenmenin önemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4
2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek