Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL610 Besin İlaç Etkileşimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin bir ilacın, beraberinde veya öncesinde alınan besinler ve diğer maddeler tarafından etkisinin değişebileceğini öğrenmesi ve bu çerçevede uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, 2009.2.Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009.3. KESİM Y. İlaç etkileşimleri özel sayısı. Türkiye Klinikleri,Dahili Tıp Bilimleri. Farmakoloji. 2007: 3. sayı 31.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlaçlar ve besinlerin etkileşimi hakkında genel bilgiler. İlaç tedavisinin beslenme durumuna karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına olan etkileri, İlaç ve besinlerin etkisini değiştiren faktörler, Ağrı kesici ilaçların besinlerle etkileşimi, Yaşlıda ilaç-besin etkileşimleri hakkında bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaç ve besinlerin farmakokinetiği
2 İlaç tedavisinin beslenme durumuna karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkileri
3 İlaç ve besinlerin etkisini değiştiren faktörler
4 Genel olarak ilaç etkileşimleri, İlaç-besin etkileşimleri
5 Genel olarak besin-besin etkileşimleri, İlaç-besinsel ilaç etkileşimleri
6 İlaç ve besinlerin çevresel faktörler ve bağımlılık yapıcı maddeler ile etkileşimi
7 Ağrı kesici ilaçların besinlerle etkileşimi
8 Vitamin ve minerallerin ilaçlarla etkileşimleri
9 Yaşlıda ilaç-besin etkileşimleri
10 Sindirim sistemi ilaçları etkileşimleri
11 Antibiyotik ve benzeri ilaçların besinlerle etkileşimi
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201022 Organizmanın ilaçlar ve besin maddelerinin kaderini bilir
2 1201168 Karbonhidrat, protein ve lipid metabolizması ilaç tedavisinin beslenme durumunu, etkilerini öğrenir.
3 1201193 Genel olarak, ilaç-gıda, ilaç-bitkisel ilaç, ilaç-ilaç, ilaç-alkol, tütün ve ilaç etkileşimleri ve günlük hayatta çevresel faktörler öğrenmek ve sonuçlarla ilgili gerekli bilgileri uygulamak
4 1201240 Yaşlılarda ilaç-besin maddesi etkileşimleri, ilacı uygularken bu gerçeği bilir ve akılda tutar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4
2 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 3 3 5 4 4 3 4
3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5
4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek