Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL611 Beslenme Biyokimyası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Nermin Kılıç

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* "Renkli Biyokimya Atlası" Koolman J., Röhm K-H., Wirth J. Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. ISBN: 975-248-6 * "Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası" Smith C., Marks AD., lieberman M. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007. ISBN: 978-975-227-138-3 * "Lippincott' Biochemistry" Champe PC., Harvey RA., Ferrier DR. Lippincott Williams & Wilkins 3. Baskı, 2005. ISBN: 0-7817-2265-9 Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi Ankara 2000. Gözükara E.,. Biyokimya , Nobel Kitapevi 3. baskı 1997 Brody T., Nutritional Biochemistry, II. edition Academic press San Diego,1999 Stipanuk, MH., Biochemical and physiological aspects of human nutrition W.B.Saunders, Philadelphia , 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyokimyanın temel kavramları olan başta su, özellikleri ve beslenmedeki etkisi, fizyolojik tampon sistemleri, karbonhidrat, protein, lipit, hormonal denge ve DNA biyokimyası bu dersin içeriği olarak ele alınacak konular arasındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
24 Seminer 2 40 1
28 Makale Kritik Etme 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
10 Tartışma 14 2 28
24 Seminer 2 30 60
28 Makale Kritik Etme 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenmeye giriş ve genel tanımlar
2 Vücut için besin değeri olan moleküllerin tanımı ve ihtiyaç duyulan miktarlar
3 Suyun biyokimyası ve vücut içerisindeki önemli tampon sistemleri
4 Karbonhidratların tanımı ve besin çıtasındaki yeri
5 Temel amino asitler ve özellikleri
6 Proteinlerin biyokimyası
7 Lipid tanımı ve besin alımındaki yeri
8 Enzimlerin tanımı ve özellikleri
9 Genel hormon bilgisi ve hormonların görevleri
10 Vücut içerisindeki başlıca hormonal sistemler ve özellikleri
11 Vitaminler; sınıflandırılmaları ve genel özellikleri
12 Pürin ve pirimidin bazları ve genel özellikleri
13 ATP molekülü ve enerji
14 DNA yapısı ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113927 1175335 Vücut içerisindeki enerji döngüsünde, bu biyokimyasal moleküllerin yeri
113928 1175529 Bu moleküllerin sindirimimizdeki yeri ve nasıl vücut içerisine girdiklerini öğrenmek
113929 1185831 Vücudun gereksinimi olan temel biyokimyasal molekülleri tanımak
113930 1171132 Besin değeri olan bu moleküllerin hangi gıda ürünlerinden temin edileceği
113931 1183434 Beslenmede yeri olan moleküllerin, vücut için gereksinim miktarlarını öğrenmek
113932 1185051 Besin değeri olan temel biyokimyasal molekülleri tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
113927 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
113928 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5
113929 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5
113930 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
113931 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4
113932 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek