Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL601 İleri Beslenme I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Besinler, besin grupları, besinlerin bileşimi, kullanıldığı yerler, beslenme ve sağlık bakımından önemleri, besinlerin hazırlanması yöntemleri ve çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besin değeri üzerine etkilerinin uygulamalı olarak öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof Dr. Ayşe Baysal. Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, 12. baskı, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Et, süt, fermente süt ürünleri, tahıllar, kurubaklagiller, sebze ve meyveler, yağlar ve şekerlerin besin değerleri; satın alma, hazırlama, pişirme, saklama ilkeleri; besin teknolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 13 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin grupları, bu gruplarda yer alan besinlerin özellikleri, diyet tedavilerinde besin gruplarının kullanılması
2 Besinlerin ölçülmesinde kullanılan kaplar ve yöntemler, beslenmede porsiyonlar ve besin kataloglarının incelenmesi
3 Besin hijyeni, besinlerde bozulmaya yol açan fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkenler,besinlerle bulaşan hastalıklar ve korunma yolları, gıda güvenliği
4 Süt ve süt ürünleri; tanımı, bileşimi, beslenme ve sağlık bakımından önemi
5 Yumurta; tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi
6 Et ve et çeşitleri; tanımı, yapısı, beslenmedeki önemi; satın alınması, pişirilmesi ve saklanmasında dikkat edilecek hususlar
7 Kuru baklagiller; tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi, pişirilmesi ve saklanması yöntemleri
8 Yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyveler; tanımı, bileşimi, beslenmede kullanılması ve saklama yöntemleri
9 Tahıllar; tanımı, yapısı, beslenmedeki önemi.Tahılların kullanılma şekilleri. Satın alınması, pişirilmesi ve saklanmasında dikkat edilecek hususlar
10 Ara sınav
11 Sebze ve meyveler; Tanımı, yapısı, besin değerleri, beslenme ve sağlık bakımından önemi
12 Sebze ve meyvelerin pişirilmesindeki ilkeler, pişirme sırasında oluşan değişiklikler, yemeklerde kullanılması ve saklanma yöntemleri,
13 Yağlar ve tatlılar; tanımı, çeşitleri, özellikleri, beslenmede kullanılması, saklama yöntemleri.
14 Katkı maddeleri; tanımı, çeşitleri, kullanma amaçları. Besinlerin zenginleştirilmesi, çeşitleri, uygulanan yöntemler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474137 Tahıllar, kurubaklagiller ve yağlı tohumların besin değerlerini, sağlıklı pişirme ve saklama yöntemlerini bilir.
2 1474135 Besin gruplarını, bu gruplardan yer alan besin çeşitlerini ve besin değerlerini bilir.
3 1474136 Sebze ve meyvelerin sağlık önemini bilir. Hazırlama, pişirme ve saklama aşamalrında besin değerini koruma yöntemlerini bilir.
4 1474138 Et ve çeşitleri, yumurtanın beslenme ve sağlık önemini bilir. Besin değerini koruma yöntemlerini bilir ve uygular.
5 1474139 Süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemini ve kullanıldığı yerleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75280 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 75281 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 75282 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 75283 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 75284 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 75285 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 75286 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 75289 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 75302 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
10 75288 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
11 75301 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
12 75287 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
13 75300 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
14 75292 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
15 75291 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
16 75290 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
17 75295 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
18 75294 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
19 75293 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
20 75299 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
21 75298 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
22 75297 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
23 75296 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4
2 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4
3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 5 3 4 5 3
4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3
5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 3