Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL605 Bebek ve Çocuk Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çocuklarda görülen malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, doğuştan kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, onkolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme tedavinin temel ilkelerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köksal G. Gökmen H. Çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi. Hatipoğlu Yayınevi. 1. baskı. Ankara, 2000. Lawson M, Shav M. Clinical Pediatriv Dietetics. London 1996. Neyzi O. Ertugrul T. Pediatri. 4. baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 10 10
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malnutrisyon; nedenleri, sıklığı, tipleri, beslenme tedavisi Gastroenteritlerde beslenme desteği
2 Emilim bozuklukları; karbonhidrat emilim bozuklukları
3 Protein emilim bozukluklarında beslenme desteği
4 Yağ emilimi bozukluklarında beslenme tedavisi
5 Enfeksiyon hastalıklarında beslenme
6 Doğumsal metabolizma bozukluklarında beslenme; Protein metabolizması bozuklukları
7 Doğumsal karbonhidrat metabolizması bozukluklarında beslenme
8 Doğumsal yağ metabolizması bozukluklarında beslenme
9 Nörolojik hastalığı olan çocukların beslenmesi
10 Ara sınav
11 Onkolojik hastalığı olan çocukların beslenmesi
12 Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme
13 Böbrek hastalıklarında beslenme
14 Değerlendirme ve vaka çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9044 1469149 Büyüme ve gelişme geriliği olan çocukları tanır, nedenlerini bilir. Malnutrisyon veya malabsorbsiyonların varlığında uygun beslenme önerileri yapabilir.
19932 1469148 Çocuk hastalıklarının özellikleri ve beslenme esaslarını bilir.
27667 1469150 Bebeklik döneminde beslenmenin özelliklerini, anne sütü ile beslenmenin üstünlüklerini bilir. Diğer beslenme şekillerini tanır, ek besinlere başlama zamanlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları bilir. Çeşitli hastalıklarda uygulanan özel beslenme tedavilerini ve formülleri bilir.
76596 1469151 Doğuştan metabolizma bozuklukları, kalp hastalıkları, onkolojik hastalıkları ve nörolojik sorunları olan çocuklara uygun beslenme önerileri yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75280 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 75281 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 75282 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 75283 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 75284 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 75285 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 75286 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 75289 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 75302 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
10 75288 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
11 75301 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
12 75287 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
13 75300 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
14 75292 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
15 75291 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
16 75290 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
17 75295 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
18 75294 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
19 75293 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
20 75299 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
21 75298 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
22 75297 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
23 75296 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
9044 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
19932 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
27667 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4
76596 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek