Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL605 Bebek ve Çocuk Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çocuklarda görülen malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, doğuştan kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, onkolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme tedavinin temel ilkelerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köksal G. Gökmen H. Çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi. Hatipoğlu Yayınevi. 1. baskı. Ankara, 2000. Lawson M, Shav M. Clinical Pediatriv Dietetics. London 1996. Neyzi O. Ertugrul T. Pediatri. 4. baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 10 10
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malnutrisyon; nedenleri, sıklığı, tipleri, beslenme tedavisi Gastroenteritlerde beslenme desteği
2 Emilim bozuklukları; karbonhidrat emilim bozuklukları
3 Protein emilim bozukluklarında beslenme desteği
4 Yağ emilimi bozukluklarında beslenme tedavisi
5 Enfeksiyon hastalıklarında beslenme
6 Doğumsal metabolizma bozukluklarında beslenme; Protein metabolizması bozuklukları
7 Doğumsal karbonhidrat metabolizması bozukluklarında beslenme
8 Doğumsal yağ metabolizması bozukluklarında beslenme
9 Nörolojik hastalığı olan çocukların beslenmesi
10 Ara sınav
11 Onkolojik hastalığı olan çocukların beslenmesi
12 Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme
13 Böbrek hastalıklarında beslenme
14 Değerlendirme ve vaka çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9044 1245145 Büyüme ve gelişme geriliği olan çocukları tanır, nedenlerini bilir. Malnutrisyon veya malabsorbsiyonların varlığında uygun beslenme önerileri yapabilir.
19932 1245144 Çocuk hastalıklarının özellikleri ve beslenme esaslarını bilir.
27667 1245146 Bebeklik döneminde beslenmenin özelliklerini, anne sütü ile beslenmenin üstünlüklerini bilir. Diğer beslenme şekillerini tanır, ek besinlere başlama zamanlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları bilir. Çeşitli hastalıklarda uygulanan özel beslenme tedavilerini ve formülleri bilir.
76596 1245147 Doğuştan metabolizma bozuklukları, kalp hastalıkları, onkolojik hastalıkları ve nörolojik sorunları olan çocuklara uygun beslenme önerileri yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
9044 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
19932 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5
27667 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4
76596 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek