Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL606 Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Erişkin hastalıklarının özellikleri, nedenleri, tedavi şekilleri ve beslenme tedavileri hakkında bilgi sahibi olmak, diyet tedavilerini düzenleyebilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoğlu yayınevi, 5. Baskı. Ankara 2008 Boushey C. et al. Nutrition in the Prevention and Treatment of Diseases. Elsevier Press. 2nd ed. USA 2008 Mahan LK. Escott-Stump S. Krause’s Food Nutrition and Diet Therapy. 11th ed. Saunders comp. Philadelphia 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 85 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
24 Seminer 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İMMÜNİTE VE BESLENME
2 KANSER VE BESLENME
3 KBY VE BESLENME
4 KBY VE BESLENME
5 SAFRA VE PANKREAS HASTALIKLARI VE BESLENME
6 KARACİĞER HASTALIKLARI VE BESLENME
7 NÖROLOJİK VE PİSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME
8 NÖROLOJİK VE PİSİKİYATRİK HASTALIKLARDA BESLENME
9 sınav
10 YANIK VE BESLENME
11 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ
12 OP ÖNCESİ VE SONRASI BESLENME TEST DİYETLERİ
13 Enfeksiyon hastalıkları ve besin duyarlılığında beslenme
14 Cilt sağlığı ve hastalıklarında beslenme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117390 1469136 Böbrek hastalıkları, kanserler, kalp-damar hastalıklarının özelliklerini bilir, diyet tedavilerini planlayabilir.
117391 1469137 Besin intoleransı, nörolojik hastalıklar, kemik ve eklem hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarında beslenme ilkelerini bilir, diyet tedavilerini düzenleyebilir.
117392 1469135 Sindirim sitemi hastalıklarının özelliklerini bilir, beslenme tedavilerini düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75280 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 75281 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 75282 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 75283 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 75284 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 75285 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 75286 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 75289 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 75302 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
10 75288 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
11 75301 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
12 75287 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
13 75300 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
14 75292 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
15 75291 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
16 75290 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
17 75295 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
18 75294 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
19 75293 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
20 75299 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
21 75298 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
22 75297 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
23 75296 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
117390 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
117391 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5
117392 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek