Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL609 Küfler, Mikotoksin ve Sağlık 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gıdalarda bulunabilen mikolojik etkenlerin incelenmesi, bu etkenlerin kontrolü ve küflerin gıda endüstrisindeki önemi hakkında öğrencilere bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ. Şahin, M. Korukluoğlu. 2000. Küf-Gıda-İnsan. Vipaş Yayınları.122s. A. D. Hocking,J. I. Pitt,R. A. Samson,U. Thrane. 2006. Advances in Food Mycology. Springer Pub. 378 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda endüstrisi bakımından önemli küf cinsleri, Mikotoksinler ve etki mekanizmaları, Gıdalarda bulunabilecek mikotoksinler, Küflerin ürettiği diğer metabolitler, Küflerin tanımlanma yolları, Mikotoksinlerin limit değerleri ve mikotoksin oluşumu bakımından riskli gıdalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 24 24
2 Final Sınavı 1 24 24
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
24 Seminer 2 14 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küflerin tanımı ve gelişme koşulları
2 Mikotoksin üreten küflerin tanımı
3 Gıdalardan küf izolasyonu
4 Küflerin oluşturduğu miktoksin çeşitleri
5 Küflerin metabolik etkinlikleri
6 Mikotoksijenik küflerin ekolojisi
7 Mikotoksijenik küflerin fizyolojisi
8 Gıda mikolojisinde metot ve araç geliştirme
9 Gıdalarda küf bulaşmaları
10 Gıda-küf ilişkisi
11 Gıdalarda bulunan mikotoksinler I
12 Gıdalarda bulunan mikotoksinler II
13 Gıdalarda küf gelişiminin engellenmesi
14 Mikotoksin analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251220 Dersi alan öğrenciler gıda endüstri bakımından önemli küf cinsleri hakkında bilgi edineceklerdir.
2 1251221 Mikotoksinler ve etki mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
3 1251222 Gıdalarda bulunabilecek mikotoksinler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
4 1251223 Küflerin ürettiği diğer metabolitler hakkında bilgi edineceklerdir.
5 1251224 Küflerin tanımlanma yolları hakkında bilgi edineceklerdir.
6 1251442 Mikotoksinlerin hangi gıdalarda daha yaygın olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
7 1251443 Mikotoksinlerin limit değerleri hakkında bilgi edinecek ve mikotoksin oluşumu bakımından riskli gıdaları tanıyacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4
2 5 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5
3 4 5 5 4 3 3 4 5 3 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4
6 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5
7 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek