Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL610 Besin İlaç Etkileşimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin bir ilacın, beraberinde veya öncesinde alınan besinler ve diğer maddeler tarafından etkisinin değişebileceğini öğrenmesi ve bu çerçevede uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, 2009.2.Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009.3. KESİM Y. İlaç etkileşimleri özel sayısı. Türkiye Klinikleri,Dahili Tıp Bilimleri. Farmakoloji. 2007: 3. sayı 31.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlaçlar ve besinlerin etkileşimi hakkında genel bilgiler. İlaç tedavisinin beslenme durumuna karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına olan etkileri, İlaç ve besinlerin etkisini değiştiren faktörler, Ağrı kesici ilaçların besinlerle etkileşimi, Yaşlıda ilaç-besin etkileşimleri hakkında bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaç ve besinlerin farmakokinetiği
2 İlaç tedavisinin beslenme durumuna karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkileri
3 İlaç ve besinlerin etkisini değiştiren faktörler
4 Genel olarak ilaç etkileşimleri, İlaç-besin etkileşimleri
5 Genel olarak besin-besin etkileşimleri, İlaç-besinsel ilaç etkileşimleri
6 İlaç ve besinlerin çevresel faktörler ve bağımlılık yapıcı maddeler ile etkileşimi
7 Ağrı kesici ilaçların besinlerle etkileşimi
8 Vitamin ve minerallerin ilaçlarla etkileşimleri
9 Yaşlıda ilaç-besin etkileşimleri
10 Sindirim sistemi ilaçları etkileşimleri
11 Antibiyotik ve benzeri ilaçların besinlerle etkileşimi
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87446 1412866 İlaç ve besinlerin organizmada akıbetini bilir.
87449 1405825 İlaç tedavisinin beslenme durumuna karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkilerini öğrenmiş olur.
87453 1402710 Genel olarak ilaç-besin, ilaç-bitkisel ilaç, ilaç-ilaç, ilaç-alkol,sigara ve ilaç- çevresel faktörlerinin etkileşimleri ve sonuçları hakkında gerekli olan bilgileri öğrenir ve günlük yaşama uygular.
87456 1406270 Antibiyotik, ağrı kesici ve diğer bazı ilaçların besinlerle etkileşimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgiden ilaç uygulanması esnasında yararlanır ve çevresini bilgilendirir.
87459 1416020 Yaşlıda ilaç-besin etkileşimlerini bilir ve ilaç uygulanırken bu hususu akılda tutar.
87485 1406411 Günlük hayatta vitamin ve minerallerin besinlerle birlikte uygulanmasında etkileşimler olabileceğini göz önünde bulundurur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75280 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 75281 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 75282 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 75283 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 75284 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 75285 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 75286 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 75289 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 75302 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
10 75288 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
11 75301 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
12 75287 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
13 75300 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
14 75292 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
15 75291 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
16 75290 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
17 75295 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
18 75294 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
19 75293 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
20 75299 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
21 75298 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
22 75297 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
23 75296 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
87446 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4
87449 3 5 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4
87453 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
87456 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3
87459 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 5
87485
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek