Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL611 Beslenme Biyokimyası 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yönelik, diyetsel olarak alınan gıdaların vücut içerisinde metabolik olarak akıbetlerini ve metabolizmanın nasıl düzenlendiğini görmelerine yönelik içeriği sunmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Nermin Kılıç

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Renkli Biyokimya Atlası" Koolman J., Röhm K-H., Wirth J. Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. ISBN: 975-248-6 * "Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası" Smith C., Marks AD., lieberman M. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007. ISBN: 978-975-227-138-3 * "Lippincott' Biochemistry" Champe PC., Harvey RA., Ferrier DR. Lippincott Williams & Wilkins 3. Baskı, 2005. ISBN: 0-7817-2265-9 Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi Ankara 2000. Gözükara E.,. Biyokimya , Nobel Kitapevi 3. baskı 1997 Brody T., Nutritional Biochemistry, II. edition Academic press San Diego,1999 Stipanuk, MH., Biochemical and physiological aspects of human nutrition W.B.Saunders, Philadelphia , 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel besin maddelerinden su ve elektrolit metabolizması ile başlanarak, karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmalarının diyet, organ ve hücre üçgeni içerisinde açıklanmaları bu dersin esas içeriğini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 5 20 1
24 Seminer 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
24 Seminer 2 15 30
28 Makale Kritik Etme 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metabolizmaya giriş ve besinlerin metabolik değeri
2 Su ve elektrolit metabolizması
3 Enzim ve hormonların metabolik rolü
4 Karbonhidratların metabolizması ve glikolitik yol
5 Glukozun hücre içerisinde izlediği diğer metabolik yollar ve TCA siklüsü
6 Yağların metabolizmaya girişi ve beta-oksidasyon
7 Amino asitlerin metabolizmaya integrasyonu
8 Glukoneogenezis
9 Elektron transport zinciri (ETS) ve ATP sentezi
10 Yağların ve karbonhidratların ETS'e girişi
11 Metabolik integrasyon ve Asetil-CoA
12 Diyet ve metabolizma
13 Hastalıklarla metabolizmanın ilişkisi
14 Hastalıklarda diyetsel kontrol ve metabolizmanın önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114220 1176066 Vücut tarafından alınan başlıca ana besin kaynaklarının (karbonhidratlar, lipitler, amino asit/protein v.s.) metabolizması
114221 1185113 Temel metabolik hastalıklar
114222 1167800 Metabolizmanın tanımı
114223 1193039 Açlık ve toklukta metabolizmanın durumu
116517 1222687 metabolizmanın tanımını işleyişini öğrenir.
116518 1190313 vücut tarafından alınan başlıca ana besin kaynaklarının( karbonhidrat, lipitler, aminoasitler..) metabolizmalarını öğrenir.
116530 1203489 temel metabolik hastalıkların biyokimyasını öğrenir.
116531 1209923 açlık toklukta metabolizmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
114220 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4
114221 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
114222 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
114223 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4
116517 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
116518 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5
116530 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5