Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL615 Beslenme Eğitimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmayı,eğitim prensipleri, iletişim becerileri ve eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama konusunda beceri kazanacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kutluay- Merdol, T.: Okul Öncesi dönem Eğitimi Veren kişi ve Kurumlar için Beslenme Eğitimi Rehberi, 1990 2. Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri , Gazi Üniv 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin tanımı ve ilkeleri; Eğitimde Hedef ve Davranış Belirleme; İletişim Teknikleri; beslenme eğitimi ve yöntemleri; kişilere , hastalara ( obez , yeme bozukluğu olan vs ) özgü beslenme eğitim metodları; öğrenim stratejileri ve yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 12 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 12 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 4 48
20 Rapor Hazırlama 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
49 Performans 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin tanımı ve ilkeleri
2 Eğitimde Hedef ve Davranış Belirleme
3 Eğitim Yöntemleri ve Araçları
4 İletişim Teknikleri
5 Eğitim Planlama ve Değerlendirme
6 beslenme eğitimi ve yöntemleri
7 kişilere , hastalara ( obez , yeme bozukluğu olan vs ) özgü beslenme eğitim metodları
8 vize
9 öğrenim stratejileri
10 öğrenim stratejileri ve yöntemleri
11 temel öğretim ilkeleri
12 öğretim yöntem ve teknikleri
13 grup çalışması ve ödev değerlendirmeleri
14 genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90400 1156072 Beslenme eğitiminde gerekli olan eğitim yöntem ve araçları tanımlayabilecektir.
90401 1156597 Bireylerde davranış değişikliğini sağlamada bilinmesi gereken bilgileri tanımlayabilecektir
90402 1161029 Eğitim prensipleri, iletişim becerilerini tanımlayabilecektir.
90403 1167683 Eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama konusunda beceri kazanabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
90400 5 3 5 4 5 4 3 5 3 5 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 5
90401 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 5
90402 5 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5
90403 4 3 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek