Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSL604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar, bilimsel yazım kuralları ve uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi,2015. 2. Kırbaş, D. ve Dr. Ekim Ç., F. 82017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği. Nobel Tıp Kitabevleri. 3. Ekiz, D. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler.Anı Yayınları - Eğitim Kültür Dizisi. 4. Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntembilimi
2 Araştırma konusunu belirleme
3 Araştırma problemini tanımlama
4 Kaynakların taranması
5 Hipotezin yazılması
6 Araştırma yöntem ve modelini belirleme
7 Ara Sınav
8 Verilerin toplanması ve analizi
9 Kaynak gösterme bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
10 Yorumlama ve rapor yazımı
11 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
12 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
13 Sorumlu araştırma yayını: yazarlar için uluslararası standartlar
14 TÜBİTAK araştırma ve yayın kurulu yönetmeliği YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi
15 Dönem ödevi sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258346 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
2 1258347 Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
3 1258348 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
4 1258349 Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67548 Bilgi ve deneyimleri lisans düzeyi üzerine kurulu olan ve/veya bu düzeyin üzerine çıkan, araştırmalarla desteklenmiş fikirler üretebilme, yorumlama ve uygulama •
2 67549 Çıkarımları ve bilgiyi toplumun her kesimindeki kişilere şüphe yaratmadan net bir şekilde aktarabilme ve bunları mantıksal olarak destekleyebilme,
3 67550 Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşık durumlarla başa çıkabilme ve eksik veya sınırlı bilgilerle kararları belirleme yeteneğine sahip olma, onların bilgiyi ve kararları uygulamaları ile bağlantılı olan sosyal ve etik sorumlulukları yansıtabilme,
4 67551 Bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini tüm çevrelere uygulayabilme,
5 67552 • Öğrenim becerilerine sahip olma ve bu becerileri özerk olabilmek için çalışma yapmak üzere kullanma,
6 67553 • Kendisi için diyetetik alanında bilgi ve deneyimi sürekli olarak yenileyip, geliştiren metotları içeren mesleki gelişim planı hazırlayabilme,
7 67554 • Uygun eğitim materyali ve kitleri geliştirmek için beslenme ve diyetetik alanında bir kaynak rolü alabilmeli, ve iletişim becerisi kazanabilmek için farklı bireyler ile çalışabilme,
8 67557 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olma,
9 67560 • Bir grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilmeli,
10 67563 • Diğer diyetisyenler ve uzmanlarla araştırma ve değerlendirme sonuçlarınıpaylaşabilmeli,
11 67567 • Güvenilir ve profesyonel diyetetik rolün korunabilmesi için süregelen profesyonel gelişimin gerekliliğini anlayabilmeli ve gösterebilmelidir.
12 67570 • Mali olarak iş planlama, sözleşme yapabilme, kalite, standartlar, yıllık hesap denetimi ve yönetim konularında etkin olabilmeli,
13 67556 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarının neler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olma
14 67559 • Uygun öneriler geliştirerek rehberlik edebileceğini bilmeli, kendi bilgi ve tecrübesinin sınırlarını fark edebilme
15 67562 • Teknik raporlar üretme ve tıbbi notlar yazma gibi yazılı materyaller ile gerekli kişilere doğru bilgiyi raporlayabilmeli,
16 67566 • Kendi ülkesinde ve Avrupa’da diyetetik alanında mesleki etik ve uygulamalarınınneler olduğunun ve sorumluluğunun farkında olmalı,
17 67569 • Halk sağlığı açısından etkili oldukları için kanunları iyi bilmeli,
18 67555 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmeli ve liderliği üstlenebilmeli, grubun üyesi olarak ya da bireysel şekilde performansın değerlendirilmesinde kullanılan metotları bilme,
19 67558 • Verdiği diyetetik hizmetinde, kanıta dayalı bilgi desteği ile kendine güvenini sergileyebilme
20 67561 • Sağlık hizmeti sunan yerlerde diyetisyenin rolünün gerekliğini göstermeli,
21 67565 • Ülkeye özel meslekle ilgili kurulların ve bunların rollerinin neler olduğundan haberdar olmalı,
22 67568 • Diyetetik servisinin kalitesi için, organizasyon içerisinde diyetetiğin rol ile üstlerinin fonksiyonunu ve meslektaşlarının görevlerini bilmeli,
23 67564 • Profesyonel mesleki rolü için gerekli standartları ve gereksinimleri koruyabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek