Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK308 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Taşınabilir arkeolojik materyallerin, (seramik, cam, metal, ahşap ve mozaik) koruma, restorasyon ve konservasyon tekniklerinin öğretilmesine yöneliktir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.KUBAN, “Restorasyon Kriterleri ve Carta Del Restauro” Vakıflar Dergisi 5,1962,149-152. J.HARVEY, Conservation of Buildings, 1972. H. AKILLI, "Heykel Onarımı", Akreoloji-Sanat Tarihi Dergisi V,1989, 1-6. C. BEKTAŞ, Koruma-Onarım (1992) S. BAŞARAN, Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Konservasyon/Restorasyonu, 2000. Y. POLAT, "Antik Mozaiklerin Restorasyonu Konservasyonu ve Kaldırılması, Anatolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı-2, 2002, 287-306. Z. AHUNBAY, Tarihi Çevre koruma ve restorasyon,İstanbul 2011. Z. ERES, Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü üzerine Yazılar, 2016. J.M. CRONYN, 1990, The elements of archaeological conservation, 2017.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

seramik, cam, metal, ahşap ve mozaik gibi taşınabilir arkeolojik materyallerin gelişim tarihi ve restorasyon- konservasyon yöntemlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş ve tanımlamalar Anlatım ve sunum. 1.hafta.ppt
2 Seramik eserlerde koruma ve onarım yöntemleri-1. Araştırma ve anlatım-sunum. 2.hafta.ppt
3 Seramik eserlerde koruma ve onarım yöntemleri-2. Araştırma ve anlatım-sunum. 3. hafta.ppt
4 Metal objelerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 4.hafta.ppt
5 Metal objelerde koruma ve onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 5. hafta.ppt
6 Cam objelerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 6. hafta.ppt
7 Cam objelerin koruma ve onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 7.hafta.ppt
8 Taş eserlerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 8.hafta.ppt
9 Ara sınav
10 Taş eserlerin koruma onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 10.hafta.ppt
11 Mozaik restorasyon ve konservasyon teknikleri-1 Araştırma ve anlatım-sunum. 11.hafta.ppt
12 Mozaik restorasyon ve konservasyon teknikleri-2 Araştırma ve anlatım-sunum. 12.hafta.ppt
13 Ahşap eserlerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum. 13.hafta.ppt
14 Ahşap eserlerde koruma ve onarım. Araştırma ve anlatım-sunum. 14. hafta.ppt
15 Organik malzeme ile üretilmiş eserlerin koruma yöntemleri, kullanılan malzemeler. Araştırma ve anlatım-sunum.
16 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393524 Konuya ilişkin genel bibliyografya hakkında fikir sahibi olunması.
2 1395446 Seramiklerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
3 1395732 Metal objelerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
4 1397005 Cam ve ahşap eserlerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
5 1502523 Mozaiklerde restorasyon ve konservasyon yöntemleri konusunda kazanım elde edilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek