Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK308 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Taşınabilir arkeolojik materyallerin, (seramik, cam, metal, ahşap ve mozaik) koruma, restorasyon ve konservasyon tekniklerinin öğretilmesine yöneliktir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.KUBAN, “Restorasyon Kriterleri ve Carta Del Restauro” Vakıflar Dergisi 5,1962,149-152. J.HARVEY, Conservation of Buildings, 1972. H. AKILLI, "Heykel Onarımı", Akreoloji-Sanat Tarihi Dergisi V,1989, 1-6. C. BEKTAŞ, Koruma-Onarım (1992) S. BAŞARAN, Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Konservasyon/Restorasyonu, 2000. Y. POLAT, "Antik Mozaiklerin Restorasyonu Konservasyonu ve Kaldırılması, Anatolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı-2, 2002, 287-306. Z. AHUNBAY, Tarihi Çevre koruma ve restorasyon,İstanbul 2011. Z. ERES, Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü üzerine Yazılar, 2016. J.M. CRONYN, 1990, The elements of archaeological conservation, 2017.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

seramik, cam, metal, ahşap ve mozaik gibi taşınabilir arkeolojik materyallerin gelişim tarihi ve restorasyon- konservasyon yöntemlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş ve tanımlamalar Anlatım ve sunum.
2 Seramik eserlerde koruma ve onarım yöntemleri-1. Araştırma ve anlatım-sunum.
3 Seramik eserlerde koruma ve onarım yöntemleri-2. Araştırma ve anlatım-sunum.
4 Metal objelerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
5 Metal objelerde koruma ve onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
6 Cam objelerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
7 Cam objelerin koruma ve onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
8 Taş eserlerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
9 Ara sınav
10 Taş eserlerin koruma onarım yöntemleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
11 Mozaik restorasyon ve konservasyon teknikleri-1 Araştırma ve anlatım-sunum.
12 Mozaik restorasyon ve konservasyon teknikleri-2 Araştırma ve anlatım-sunum.
13 Ahşap eserlerin bozulma nedenleri. Araştırma ve anlatım-sunum.
14 Ahşap eserlerde koruma ve onarım. Araştırma ve anlatım-sunum.
15 Organik malzeme ile üretilmiş eserlerin koruma yöntemleri, kullanılan malzemeler. Araştırma ve anlatım-sunum.
16 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165016 Konuya ilişkin genel bibliyografya hakkında fikir sahibi olunması.
2 1167064 Seramiklerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
3 1167373 Metal objelerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
4 1168715 Cam ve ahşap eserlerin bozulma nedenleriyle koruma teknikleri hakkında genel bilgiye sahip olunması.
5 1282599 Mozaiklerde restorasyon ve konservasyon yöntemleri konusunda kazanım elde edilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek