Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH611 Hemşirelikte Fizyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sağlıklı insan organizmasında canlılığın sürdürebilmesi için çeşitli hücre, doku ve organ sistemlerindeki, metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu fonksiyonlarda ortaya çıkan bozuklukların kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Ayyıldız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birol L., Akdemir N., Bedük T., İç Hastalıkları Hemşireliği, Geliştirilmiş 4. Baskı,Ankara 1993 • Erdil F., Elbaş N., Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kaya Matbaacılık İstanbul 1996 • Süzen B., İnsan Anatomi ve Fizyolojisine Giriş, Bedray Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 5 10 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizyolojide Temel kavramlar yok yok
2 Hücre Fizyolojisi, yok yok
3 Kas Fizyolojisi yok yok
4 Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi yok yok
5 Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi yok yok
6 Duyu Organları Fizyolojisi yok yok
7 Kan Fizyolojisi yok yok
8 Kalp-Damar Fizyolojisi yok yok
9 Solunum Sistemi Fizyolojisi/Ara Sınav yok yok
10 Sindirim Sistemi Fizyolojisi yok yok
11 Üriner Sistem Fizyolojisi yok yok
12 Sıvı Elektrolit-Asit Baz Dengesi yok yok
13 Sıvı Elektrolit-Asit Baz Dengesi/Ara sınav yok yok
14 Endokrin Sistem Fizyolojisi yok yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1188725 Öğrencinin insan vücudunun ve organizmayı oluşturan çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinin işleyişini ve burada ortaya çıkan temel olayların mekanizmalarını kavrayabilir,
4 1191662 Hastalık halinde gelişen patolojik süreç için gerekli olan, insan organizmasının sağlıklı olduğu dönemdeki fizyolojinin oluş biçimini ve biyolojik olayların mekanizmalarını kavrayabilir,
6 1192664 Hücrenin ve hücre zarının yapısı ve fonksiyonlarını; hücre organellerinin görevleri, hücre fizyolojisi çalışmasını kavrayabilir,
8 1192997 Uyarılabilen dokuları, impuls ve aksiyon potansiyelinin oluşum mekanizmasını incelenmesi; düz, çizgili ve kalp kasında gerçekleşen kasılma mekanizması ve özellikleri kavrayabilir,
10 1193834 Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin fonksiyonel yapısı, işleyişi; refleks ve organize faaliyetler yolu ile bu sistemlerin homeostazisin sağlanmasındaki fonksiyonları kavrayabilir, Duyu organlarının işleyişini kavrayabilir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68175 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 68176 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 68177 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 68178 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 68182 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 68181 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 68180 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 68179 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 68183 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 68184 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 68187 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 68186 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 68185 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme