Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH625 Rehabilitasyon Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı rehabilitasyon hemşireliği konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rehabilitasyon hemşireliğinin kavramsal boyutu, Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli (The Functional Health Pattern), günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri, Rehabilitasyon hemşireliğinin rolleri ve topluma dayalı rehabilitasyon hemşireliği Deri bütünlüğü, duyusal fonksiyonlar, yeme ve yutma sorunları, boşaltım sorunlarına yaklaşım, Bağımlılık- bağımsızlık, Hastalık ve uyum, benlik kavramı ve benlik saygısı Hasta transferi ve ambulasyonu Nörolojik rehabilitasyon,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rehabilitasyon hemşireliğinin kavramsal boyutu, YOK YOK
2 Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli (The Functional Health Pattern), günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri, YOK YOK
3 Rehabilitasyon hemşireliğinin rolleri ve topluma dayalı rehabilitasyon hemşireliği YOK YOK
4 Deri bütünlüğü, duyusal fonksiyonlar, yeme ve yutma sorunları, boşaltım sorunlarına yaklaşım, YOK YOK
5 Bağımlılık- bağımsızlık, YOK YOK
6 Hastalık ve uyum, benlik kavramı ve benlik saygısı YOK YOK
7 Hasta transferi ve ambulasyonu YOK YOK
8 Nörolojik rehabilitasyon, YOK YOK
9 Kardiyak rehabilitasyon, YOK YOK
10 Pulmoner rehabilitasyon, YOK YOK
11 Nefrolojik rehabilitasyon, YOK YOK
12 Ağrı rehabilitasyonu, YOK YOK
13 Seksüalite ve yönetimi YOK YOK
14 Rehabilitasyonda karşılaşılan özel durumlar ve yönetimi(Yanık bakımı, Dekübit bakımı, Trakeotomi bakımı vb) YOK YOK
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210406 Rehabilitasyon hemşireliği ile ilgili temel bilgiye sahip olma
2 1210415 Rehabilitasyon hemşiresinin rollerini bilme
3 1210469 Hastanın evde günlük yaşam aktivitelerine yardım etme
4 1210485 Hastalığa uygun rehabilitasyon yöntemini seçebilme
5 1210491 Rehabilitasyonda karşılaşılan özel durumlarla baş edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68175 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 68176 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 68177 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 68178 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 68182 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 68181 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 68180 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 68179 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 68183 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 68184 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 68187 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 68186 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 68185 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme