Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı haftalık ders içeriği.docx
2 Bilim nedir? bilim-ünite 1.doc
3 Bilimsel yöntem bilimsel yöntem.doc
4 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler 3-etik.ppt internet.ppt
http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_475.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818493
5 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler - 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88517
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29571
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0969733019845127
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672020000200400&script=sci_arttext
6 etik kurul ve başvuru süreci http://samsunkaek.omu.edu.tr/degisken/formlar
7 Problemin tanımı, önemi,amaç ve hipotezler Araştırma süreç ve teknikleri.pptx AVYS.pptx
8 vize
9 Araştırmalarda evren ve örneklem örnekleme avys.ppt
10 Veri toplama süreçleri veri toplama.ppt internet.ppt
11 Araştırmalarda bulguların sunuluşu https://www.researchgate.net/profile/Irfan_Erdogan/publication/266396819_Sosyal_Bilimlerde_Pozitivist-Ampirik_Akademik_Arastirmalarin_Tasarim_ve_Yontem_Sorunlari/links/54323bcc0cf27e39fa9fa43f.pdf
12 Tartışma, sonuç ve öneriler http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/312856
13 araştırma raporu hazırlama http://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/562292
araştırma raporu hazırlama.ppt internet.ppt
14 Bildiri hazırlama ve sunma ilkeleri http://www.tck.org.tr/activity/1519987284.pdf

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68175 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 68176 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 68177 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 68178 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 68182 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 68181 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 68180 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 68179 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 68183 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 68184 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 68187 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 68186 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 68185 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme