Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Toplumu tanıma ve transkültürel hemşirelik konusunda yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumu tanıma Kültür ve kültürlerarası bakım ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi Kültür sağlık ilişkisi Evde sağlık bakımında Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Kültürel farklılıklar, sağlıkta eşitsizlikler Göç ve evde bakıma etkileri Yoksulluk ve evde bakıma etkileri Kültürlerarası hemşirelik, Kültürlerarası hemşirelik bakım becerileri ve yeterlikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumu tanıma YOK YOK
2 Kültür ve kültürlerarası bakım ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi YOK YOK
3 Kültür sağlık ilişkisi YOK YOK
4 Evde sağlık bakımında Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları YOK YOK
5 Kültürel farklılıklar, sağlıkta eşitsizlikler YOK YOK
6 Göç ve evde bakıma etkileri YOK YOK
7 Yoksulluk ve evde bakıma etkileri YOK YOK
8 Kültürlerarası hemşirelik, Kültürlerarası hemşirelik bakım becerileri ve yeterlikler YOK YOK
9 Kültür teoriler-1 YOK YOK
10 Kültür teoriler-2 YOK YOK
11 Kültürel çeşitlilik ve farkındalık YOK YOK
12 Kültürel bakım becerilerinin tanılanması ve değerlendirilmesi YOK YOK
13 Farklı kültürlerdeki ailelere yaklaşım-1 YOK YOK
14 Farklı kültürlerdeki ailelere yaklaşım-2 YOK YOK
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452712 Kültürle ilgili terimlerin tanımlayabilme
2 1452715 Kültürel farklılıkları yorumlayabilme
3 1452717 Kültürün sağlık ve sağlık davranışlarına etkisini tanımlayabilme
4 1452718 Kültürel tanılamada kavramsal modelleri yorumlayabilme
5 1452719 Hemşirelik bakımında kültürlerarası bakım becerilerini etkili kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75907 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 75908 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 75909 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 75910 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 75914 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 75913 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 75912 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 75911 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 75915 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 75916 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 75919 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 75918 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 75917 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme