Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH626 Farmakoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farmakolojik ajanların etki mekanizmaları, organ sistemlerinde etkili ilaçların özellikleri ve yan etkileri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Selma ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 11. baskı, 2005 2. Hacettepe Üniversitesi, e-kaynaklar (Pubmed, WOS)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlar, otonom sinir sistemi farmakolojisi, solunum sistemi farmakolojisi, kardiovasküler sistem farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin farmakolojisi, ağrı tedavisi, inflamasyon tedavisi, kemoterapötik ilaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakokinetik, Farmakodinami Yok Yok
2 Otonom sinir sistemi farmakolojisi Yok Yok
3 Otokoidler Yok Yok
4 Kardiyovasküler farmakoloji Yok Yok
5 Respiratuar farmakoloji Yok Yok
6 Ara sınav Yok Yok
7 Santral sinir sistemi ilaçları: antiepileptik ilaçlar; opiyoid analjezikler ve antagonistleri Yok Yok
8 Santral sinir sistemi ilaçları: Antidepresan ilaçlar; antipsikotikler; nörodejeneratif hastalıklarda kullanılan ilaçlar Yok Yok
9 Santral sinir sistemi ilaçları: sedatif hipnotikler; lokal aneztezikler; kas gevşeticiler; genel aneztezikler Yok Yok
10 İlaç bağımlılığı ve suistimali Yok Yok
11 Endokrin sistem ilaçları: pankreas hormonları ve antidiabetik ilaçlar Yok Yok
12 Endokrin sistem ilaçları: Lipid metabolizmasını değiştiren ilaçlar Yok Yok
13 Endokrin sistem ilaçları: cortikosteroidler-mineraokortikosteroidler; kemiklerde mineral homeostazisini etkileyen ilaçlar, Kemoterapötikler Yok Yok
14 Final sınavı Yok Yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227862 Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramları tanımlar.
2 1227866 Farmakolojik ajanların etki mekanizmalarını ve açığa çıkardıkları yarattıkları biyolojik cevapları kavrar.
3 1227888 Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68175 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 68176 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 68177 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 68178 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 68182 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 68181 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 68180 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 68179 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 68183 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 68184 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 68187 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 68186 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 68185 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme