Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar; konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr .Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabuncuoğlu Zeyyat, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi. Yıldız Müge Leyla, Saruhan Şadi Can, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, İş analizi ve iş dizaynı, İş tanımları, İş gerekleri, İş analizi, İş etüdü, İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci, Personel Sağlama Ve Seçme, Personel Hareketliliği, Eğitim ve geliştirme, İnsan Kaynaklarında eğitim, Eğitim Planlaması, Eğitim Yöntemleri, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirmenin Amaçları, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri, Kariyer Yaklaşımları, İş Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği, Şikayet ve Disiplin Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Şikayet ve Disiplin, İletişim, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar, Uluslararası Temin, Uluslararası Seçim, Uluslararası Eğitim-Geliştirme, Kariyer Geliştirme, Uluslararası Ücret Yönetimi, Uluslararası Performans Yönetimi, Uluslararası Endüstri İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 giriş
2 iş analizi
3 insan kaynakları planlaması
4 personel sağlama seçme
5 eğitim geliştirme
6 performans değerlendirme
7 ara sınav
8 kariyer geliştirme
9 iş değerleme
10 ücret yönetimi
11 ücret yönetimi
12 çalışma ilişkileri
13 çalışma ilişkileri
14 uluslararası insan kaynakları yönetimi
15 Kariyer Geliştirme Uluslararası Ücret Yönetimi Uluslararası Performans Yönetimi Uluslararası Endüstri İlişkisi
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516464 Sağlık Kurumlarında etkili sağlık insan gücü yönetimini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek