Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel araştırma yöntemlerini ve bu araştırmalarda elde edilecek verilerin istatistiksel yöntemlerle analizini öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet Tevfik SÜNTER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Epidemiyoloji-Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Sabahat Tezcan, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara. 2.Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, İzmir. 3.Temel Epidemiyoloji, R. Beaghole, R. Bonita, DSÖ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntem bilimi olan "Epidemiyolji"nin tanımı ve kullanım alanları, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması ve özellikleri, araştırma planlaması, bulaşıcı ve kronik hastalıklar epidemiyolojisi, epidemiyolojik ölçütler, örnekleme yöntemleri, anket hazırlama, veri analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin Tanımı, stratejileri Epidemiyolojik Araştırmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları
2 Tanımlayıcı Epidemiyoloji Vaka-Kontrol Araştırmaları
3 Kesitsel Araştırmalar Kohort Araştırmaları
4 Müdahale (Deneysel) Araştırmaları Metodolojik Araştırmalar
5 Epidemiyolojide Neden Kavramı Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi
6 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Salgınların Epidemiyolojik İncelenmesi
7 VİZE SINAVI
8 Epidemiyolojik Veri Kaynakları Epidemiyolojik Ölçütler
9 Anket Yöntemi ve Anket Hazırlama Örnekleme Yöntemleri
10 Epidemiyolojik Araştırma Planlaması Makale Yazımı
11 Biyoistatistiğe Giriş Önemlilik Testlerinin Genel Özellikleri
12 Verinin Analize Hazırlanması Verinin Tablo ve Grafikle Sunulması Dağılımlar ve Dağılımın Ölçütleri
13 Tek ve İki Grupta Ortalamaların Karşılaştırılması İkiden Fazla Grupta Ortalamaların Karşılaştırılması
14 Sayımların Karşılaştırılması İki değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizleri
15 Çok Değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi Yaşam ve Zaman Serisi Analizleri
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1478165 Epidemiyolojinin tanımın yapabilmeli, kullanım alanlarını sayabilmeli
2 1478168 Epidemiyolojik araştırmaları sınıflayabilmeli ve özelliklerini açıklayabilmeli
3 1478162 Bir epidemiyolojik araştırma planlayabilmeli
4 1478163 Anketin özelliklerini sayabilmeli ve anket hazırlayabilmeli
5 1478164 Örnekleme yöntemlerini sayabilmeli, özelliklerini açıklayabilmeli
6 1478166 Veri analizi yöntemlerini ve paket programda nasıl yapıldığını bilmeli
7 1478167 Verilerin tablo ve grafikle sunumunu yapabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek