Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU508 Sağlık Kurumlarında Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı etiğin tanımını ve sağlık kurumları yönetiminde etik uygulamaların neler olduğunu öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet Tevfik SÜNTER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Inayet Aydın, PAGEM,-2012, ANKARA. 2. Meslek Etiği, Hüseyin Ali Kutlu, NOBEL-2011, ANKARA. 3. Mesleki Etik, Alptekin Sökmen, Serdar Tarakçıoğlu, DETAY-2011, ANKARA. 4.Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Nesrin Çobanoğlu, EFLATUN-2009, ANKARA. 5.Tıp Etiği, Erdem Aydın, GÜNEŞ-2006, ANKARA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etiğin tanımı ve etiği oluşturan unsurlar, mesleksel etik, örgütsel etik, yönetsel etik, sağlık kurumları yönetiminde etik, yönetimden uyulması beklenen etik davranışlar, yönetimde etik dışı davranışlar, etik dışı davranışların ussallaştırılması ve etik karar verme süreci, , hasta-hekim ilişkisinde etik, hasta hakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik kavramı, gelişimi ve ilişkili kavramlar
2 Mesleki Etik
3 Örgütsel Etik
4 Yönetsel Etik
5 Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler
6 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
7 Etik Dışı Davranışların Ussallaştırılması ve Etik Karar Verme Süreci
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık Yönetiminde Temel Etik İlkeler-I
10 Sağlık Yönetiminde Temel Etik İlkeler-II
11 Sağlık Yönetiminde Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
12 Sağlık Kurumlarının ve Sağlık Personelinin Etik Sorumlulukları
13 Hasta-Hekim İlişkisinin Etik Çerçevede İncelenmesi
14 Hasta Hakları
15 Ülkemizde Hasta Hakları Mevzuatı
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1478169 Etiğin tanımını yapabilir ve etiği oluşturan unsurları listeleyebilir
2 1478172 Mesleksel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
3 1478175 Örgütsel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
4 1478176 Yönetsel etik tanımını yapabilir ve mesleksel etik ilkelerini sayabilir
5 1478173 sağlık kurumları yönetiminde etiğin yerini ve önemini açıklayabilir
6 1478174 Yönetimden uyulması beklenen etik davranışları sayabilir ve açıklayabilir
7 1478177 Hasta-sağlık çalışanı ilişkisinde etiğin yerini ve önemini açıklayabilir
8 1478170 Hasta hakları konusundaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri sayabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek