Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU511 Sağlık Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanında yere alan yasal düzenlemelerle ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sağlık hukuku ile ilgili haberleri, olayları ve süreçlerini medyadan takip etmek ve arkadaşlarıyla yorumlayıp paylaşmak. Derste gündeme getirip yorumlamak. Ayrıca, Temel Hukuk Bilgisi ya da Hukukun Temel Kavramları dersiyle ilgili olayları medyadan takip etmek ve güncel hukuki meseleleri yorumlamaya çalışmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2017. Türkmen Ali; Hasta ve Hekim Hukuku Ankara 2013. Ünver, Y., Hakeri, H., Yenerer Çakmut, Ö., Sağlık Hukuku Mevzuatı,Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri 2- Hukukun yaptırımları 3- Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar 4- Bazı tıbbî kavramlar 5-Sağlık Hukukunun kaynakları 6- Ulusal Kaynaklar: Anayasa, Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, 7- Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanun 8- Ceza Muhakemesi Kanunu, Özel Kanunlar, Özel Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmelikler 9- Sağlık Hukuku Ulusal kaynakları 10- Tıbbi Müdahale ve türleri 11- Hukuki Bakımdan özellik gösteren müdahaleler 12-Hekimin Tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 13- Hastanın hak ve yükümlülükleri 14- Hekimin hak ve yükümlülükleri 15-Hekimin cezai sorumluluğu 16-Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları 17- Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 12 12
24 Seminer 1 35 35
27 Makale Yazma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri Ders kitabı
2 Hukukun yaptırımları Ders kitabı
3 Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar Ders kitabı
4 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal kaynakları Ders kitabı
5 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası kaynaklar Ders kitabı
6 Tıbbi müdahale türleri Ders kitabı
7 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahaleler Ders kitabı
8 VİZE SINAVI Ders kitabı
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları Ders kitabı
10 Hastanın hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
11 Hekimin hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
12 Hekimin cezai sorumluluğu: Kast ve taksir kavramları Hekimce işlenebilecek suçlar Ders kitabı
13 Hekimin taksirli eylemlerinden doğan sorumluluğu Ders kitabı
14 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sorumlulukları Ders kitabı
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516614 Hukukun temel ilke ve yaptırımlarını tanımlar ve açıklayabilir.
2 1516615 Sağlık kuruluşlarının hukuki statülerini tanımlayabilir.
3 1516616 Sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını sayabilir ve içeriğini anlatabilir.
4 1516617 Sağlık hukuku hakkında hekim ve idarenin sorumluluğunu açıklayabilir.
5 1516618 Sağlık hukukunun sağlık hizmetinin düzenli ve standartlara uygun yürütülmesindeki önemini açıklayabilir.
6 1516619 Hekimin tıbbî müdahaleden doğan sorumluluklarını açıklayabilir.
7 1516620 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahale türlerini sayıp açıklayabilir.
8 1516621 Hastanın ve hekimin hak ve yükümlülüklerini sayabilir.
9 1516622 Hekimin cezaî sorumluluğunu açıklayabilir.
10 1516623 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yollarını açıklayabilir.
11 1516624 Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sağlık alanındaki sorumluluklarını açıklayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek