Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunların tespiti ve bu sorunlara analitik çözüm önerileri üretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler, kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunlar, uygulaması olan araştırma makalesi, araştırma bildirileri vb. örnekler ile işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 1.pptx
2 Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 2.pptx
3 Hastane Çalışanlarına Göre Hastane Cerrahi Ve Dahili Polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 3.pptx
4 Hasta Dosyaları Arşivleri Acaba Tıbbi Kayıt Hizmetleri İle İlgili Kriterlere Uygun mu? SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 4.pptx
5 Türkiye ve Dünya'da Sağlık Turizmi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 5.pptx
6 Hastane Çalışanlarının Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Sözleşme Algılamaları SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 6.pptx
7 Sağlıklı Çalışma Yaşamı Ameliyathane Çalışanlarının Etik İklim Algılamalarının Tükenmişliklerine Etkisi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 7.pptx
8 Hastane Personelinin Çalışma / İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 8.pptx
9 Sağlıkta Eşitlik / Eşitsizlik SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 9.pptx
10 Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 10.pptx
11 Hemşirelerin Hastane İş Güvenliğine İlişkin Algı Düzeylerinin Araştırılması SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 11.pptx
12 Hastane Personelinde Örgütsel Sinizm SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 12.pptx
13 Göçmen Hastalar İle Aile Hekimliği Personeli Arasındaki İletişim SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 13.pptx
14 Aile Hekimliği Uygulamaları Swot Analizi SKYU525 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516630 Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara analitik çözüm önerileri üretebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek