Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin sağlık sisteminin yapı ve işleyişiyle hastane örgütünün yapı ve işleyişini programdaki diğer derslere temel olacak şekilde, anlamalarını amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Elif Dikmetaş Yardan, Prof.Dr.Türker Yardan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım Selami (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010. Tengilimoğlu Dilaver, Işık Oğuz, Akbolat Mahmut, (2012), Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş, Sağlık Kurumlarında Kuruluş Çalışmaları, Türkiye Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Ekip Çalışması, Sağlık Kurumlarında Afet Yönetimi , Sağlık Kurumlarında Acil Servis Yönetimi, Hekim Performans Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 63
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş
2 Sağlık Kurumlarında Kuruluş Çalışmaları
3 Türkiye Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi
4 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
5 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
6 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
7 ara sınav
8 Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yönetimi
9 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
10 Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi
11 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Kıyaslama Değişim Mühendisliği
12 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Ekip Çalışması
13 Sağlık Kurumlarında Afet Yönetimi
14 Sağlık Kurumlarında Acil Servis Yönetimi
15 Hekim Performans Yönetimi
16 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516578 Profesyonel sağlık yöneticisi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek