Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrencilerin, bilimsellik öncesi dönemde yönetim, bilimsel dönem ve klasik yaklaşımlar (bilimsel yönetim akımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi kuramı), neo-klasik yönetim akımı ve modern yönetim teorileri, sistem ve durumsallık yaklaşımları, örgüt–çevre ve teknoloji ilişkisi, post-modern yönetim ve örgüt teorileri (dönüştürücü yönetim ve dönüştürücü liderlik, örnek edinme, yeniden yapılanma, öğrenen organizasyonlar, kriz yönetimi, ekip yönetimi tam zamanında üretim), kurum teorisi ve kurumsallaşma, popülasyon ekolojisi ve iktisadi örgüt kuramları (işlem maliyeti ve kaynak bağımlılığı teorileri), sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonlar, yönetim ve örgüt kuramlarına eleştirel bakış ve bu konuların sağlık örgütlerine uyarlanması hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kavuncubaşı, Ş., Yıldırım, S., (2010), “Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi”, Siyasal-Yayın Dağıtım, Ankara. Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, 13.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul. Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M. (2012), “Sağlık İşletmeleri Yönetimi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Eren, E.(2008), Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), 8.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin tanımı, bilimsellik öncesi dönemde yönetim, bilimsel dönem ve klasik yaklaşımlar (bilimsel yönetim akımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi kuramı), neo-klasik yönetim akımı ve modern yönetim teorileri, sistem ve durumsallık yaklaşımları, örgüt–çevre ve teknoloji ilişkisi, post-modern yönetim ve örgüt teorileri (dönüştürücü yönetim ve dönüştürücü liderlik, örnek edinme, yeniden yapılanma, öğrenen organizasyonlar, kriz yönetimi, ekip yönetimi, tam zamanında üretim), kurum teorisi ve kurumsallaşma, popülasyon ekolojisi ve iktisadi örgüt kuramları (işlem maliyeti ve kaynak bağımlılığı teorileri), sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonlar, yönetim ve örgüt kuramlarına eleştirel bakış ve bu konuların sağlık örgütlerine uyarlanması'nı incelemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 63
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme, İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar
2 Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları
3 Klasik (Geleneksel) Yönetim
4 Davranışsal (Neo-klasik) yönetim
5 Sistemler ve Durumsallık Yaklaşımı
6 Sistemler ve Durumsallık Yaklaşımı Proje Organizasyonu
7 Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları Koşul Bağımlılık Genel Örgütsel Gruplaşma Kaynak Bağımlığı Yaklaşımı Örgütsel Strateji Yaklaşımı Bilgi İşleme Yaklaşımı Vekalet Yaklaşımı
8 Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları İşlem Maliyeti Yaklaşımı Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı Popülasyon Ekolojisi
9 ARA SINAV
10 Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Toplam Kalite Yönetimi Temel Yetenek Dış Kaynaklardan Yararlanma Şebeke Organizasyonlar Değişim Mühendisliği Kıyaslama
11 Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Güçlendirme Stratejik Ortaklıklar Oluşturma Küçülme Öğrenen Organizasyonlar Sanallık Toplam Dengeli Başarı Göstergesi
12 Yönetimde Güç, Otorite ve Etkileme Liderlik
13 Motivasyon
14 Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516458 Yönetim kavramının ve kuramlarının sağlık örgütlerine uyarlanması hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek