Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar; konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr .Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabuncuoğlu Zeyyat, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi. Yıldız Müge Leyla, Saruhan Şadi Can, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, İş analizi ve iş dizaynı, İş tanımları, İş gerekleri, İş analizi, İş etüdü, İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci, Personel Sağlama Ve Seçme, Personel Hareketliliği, Eğitim ve geliştirme, İnsan Kaynaklarında eğitim, Eğitim Planlaması, Eğitim Yöntemleri, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirmenin Amaçları, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri, Kariyer Yaklaşımları, İş Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği, Şikayet ve Disiplin Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Şikayet ve Disiplin, İletişim, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar, Uluslararası Temin, Uluslararası Seçim, Uluslararası Eğitim-Geliştirme, Kariyer Geliştirme, Uluslararası Ücret Yönetimi, Uluslararası Performans Yönetimi, Uluslararası Endüstri İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 giriş
2 iş analizi
3 insan kaynakları planlaması
4 personel sağlama seçme
5 eğitim geliştirme
6 performans değerlendirme
7 ara sınav
8 kariyer geliştirme
9 iş değerleme
10 ücret yönetimi
11 ücret yönetimi
12 çalışma ilişkileri
13 çalışma ilişkileri
14 uluslararası insan kaynakları yönetimi
15 Kariyer Geliştirme Uluslararası Ücret Yönetimi Uluslararası Performans Yönetimi Uluslararası Endüstri İlişkisi
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516583 Sağlık Kurumlarında etkili sağlık insan gücü yönetimini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75874 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 75875 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 75876 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 75884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 75877 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75878 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75883 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 75882 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 75881 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 75880 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 75879 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek