Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunların tespiti ve bu sorunlara analitik çözüm önerileri üretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal makaleler, bildiriler, kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunlar, uygulaması olan araştırma makalesi, araştırma bildirileri vb. örnekler ile işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi
2 Türkiye Sağlık Harcamaları Trendi
3 Hastane Çalışanlarına Göre Hastane Cerrahi Ve Dahili Polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
4 Hasta Dosyaları Arşivleri Acaba Tıbbi Kayıt Hizmetleri İle İlgili Kriterlere Uygun mu?
5 Türkiye ve Dünya'da Sağlık Turizmi
6 Hastane Çalışanlarının Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Sözleşme Algılamaları
7 Sağlıklı Çalışma Yaşamı Ameliyathane Çalışanlarının Etik İklim Algılamalarının Tükenmişliklerine Etkisi
8 Hastane Personelinin Çalışma / İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma
9 Sağlıkta Eşitlik / Eşitsizlik
10 Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri
11 Hemşirelerin Hastane İş Güvenliğine İlişkin Algı Düzeylerinin Araştırılması
12 Hastane Personelinde Örgütsel Sinizm
13 Göçmen Hastalar İle Aile Hekimliği Personeli Arasındaki İletişim
14 Aile Hekimliği Uygulamaları Swot Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516843 Sağlık yönetiminde karşılaşılan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara analitik çözüm önerileri üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek